Den HelderPolitiek

Den Helder start met proefproject Wet Kwaliteitsborging Bouw

Den helder – Als voorbereiding op de Wet Kwaliteitsborging Bouw (WKB) die vanaf 2022 van kracht wordt is de gemeente Den Helder samen met aannemersbedrijf Gerard Borst een proefproject in Julianadorp gestart. Met de komst van de WKB verschuift de technische kwaliteitsborging bij nieuwbouw van gemeenten naar private partijen.

Met de WKB veranderen de rollen. De opdrachtgever van de bouw mag straks zelf de kwaliteitsborger kiezen. De ruimtelijke toets, zoals het bestemmingsplan, milieu, welstand en ruimtelijke ordening, blijft wel door gemeenten gedaan worden. Verder zullen gemeenten gaan controleren of de kwaliteitsborgers die zijn aangesteld, de juiste certificering hebben om dit werk te mogen doen.

De WKB moet zorgen voor een betere bouwkwaliteit tegen lagere kosten. Door kwaliteitsborgers eerder in het bouwproces te betrekken, komen risico’s eerder in beeld en kunnen faalkosten dalen. Faalkosten zijn de kosten voor geschatte risico’s. Die maken nu nog tot wel 10% van de bouwsom uit. Ook krijgt de aannemer of bouwer een grotere verantwoordelijkheid; hij is ook na oplevering verantwoordelijk. Dit geeft een grotere prikkel om kwalitatief beter te bouwen.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button