Hollands KroonPolitiek

Dertien insprekers tegen bestemmingsplan B1

Adverentie

Hollands Kroon – Er waren veel gegadigden die de gemeenteraad wilden toespreken over het bestemmingsplan voor deelgebied B1 tijdens het inspreekuur dinsdagavond. Dertien maarliefst, waardoor de vergadering pas tegen half 12 kon worden afgerond. Iedereen heeft zijn zegje kunnen doen en de boodschap van de insprekers was wederom duidelijk: Bouw geen datacenters meer in het gebied rondom Middenmeer.

“U zit in de raad voor en dankzij de inwoners, niet voor Microsoft!” Zo luidde de boodschap van één van de betogers. De algemene opvatting onder insprekers lijkt te zijn dat het college volledig voorbij gaat aan de wensen van de inwoners van Hollands Kroon en er alles aan doet om de grote multinationals tevreden te houden. Zo ook actiegroep ‘Red de Wieringermeer’, waarvan drie leden inspraken. Ook werd de petitie tegen de datacenters die door meer dan 3000 mensen werd getekend vaak aangehaald.

De argumenten die werden ingebracht waren niet nieuw. De restwarmte, het energieverbruik, het afvalwater, en de milieueffectrapportage, het kwam allemaal wederom voorbij. Het meest bevlogen betoog was dat van een agrariër gevestigd in deelgebied B2. Zij wist sterk te verwoorden hoe de ontwikkelingen in het gebied leiden tot veel onzekerheid bij de omwonenden. “U heeft geen idee hoe erg wij ons opgesloten voelen door al deze veranderingen”, verklaarde zij.

Het was wel een lange tijd geleden dat er op deze manier is vergaderd. Het was namelijk de eerste fysieke vergadering, waardoor er veel interactie tussen de insprekers en de gemeenteraadsleden mogelijk was. Zo sprak een inspreker rechtstreeks een aantal leden van Senioren Hollands Kroon toe, om hen te vragen tegen het bestemmingsplan te stemmen. Het is de vraag of dit hen en de andere raadsleden heeft overtuigd om tijdens de raadsvergadering van 29 juni het gewijzigde bestemmingsplan af te keuren.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button