Den HelderPolitiek

Lagere studietoeslag voor gehandicapten

Adverentie

Den Helder – Het college van de gemeente Den Helder kiest ervoor om bij het opnieuw vaststellen van de studietoeslag het wettelijk minimum te hanteren. Sinds 1 april 2022 zijn er nieuwe regels voor de toeslag die bedoeld is voor studenten met een medische beperking. Deze kan nu worden aangevraagd vanaf het 15e levensjaar en stijgt afhankelijk van leeftijd tot een bedrag van €300,- per maand. In de oude regeling ontvingen mensen van 21 jaar of ouder 25 procent van het minimumloon: Dat is in 2022 een bedrag van €430,- per maand.

De studietoeslag is bedoeld om studeren aantrekkelijker te maken voor gehandicapte studenten. Omdat zij vaak niet in staat zijn om een bijbaan te nemen naast hun studie komen ze moeilijker rond. Na de invoering van de Participatiewet in 2015, toen de gemeenten verantwoordelijk werden voor deze studietoeslag, constateerde nieuwsplatform Binnenlands Bestuur al dat er enorme verschillen ontstonden in de hoogte van het bedrag. Toen het UWV nog verantwoordelijk was voor de toeslag kreeg iedereen die hier recht op had 25 procent van het minimumloon, maar toen dat werd losgelaten besloten sommige gemeenten flink te bezuinigen. De toelage die de gemeenten kregen van het Rijk bleef echter gelijk. In 2018 constateerde de staatssecretaris dat maar een fractie van het door het Rijk beschikbaar gestelde geld ook daadwerkelijk bij de studenten terecht kwam. Vanaf toen volgden er meerdere oproepen voor landelijke wetgeving rondom de toeslag.

Toeslag was in Den Helder relatief hoog
Den Helder was niet een van die gemeenten die de toeslag in eigen zak stopte. Hij werd in Den Helder relatief ruimhartig uitgedeeld. Dat kwam omdat de gemeenteraad in 2014, na eigenlijk een hele korte beraadslaging, onder voorzitterschap van toenmalig burgemeester Koen Schuiling unaniem instemde met het voorstel om de methodiek van het UWV te blijven hanteren. Vanaf toen tot 1 april 2022 bleef de toeslag 25 procent van het minimumloon. Dat bedrag steeg tot €430,- in 2022.

De oproep tot landelijke wetgeving is dit jaar eindelijk ingewilligd. Vanaf 1 april geldt overal hetzelfde minimumbedrag, maar gemeenten mogen er nog steeds voor kiezen om meer uit te keren. Er is geen vermogenstoets meer en de toeslag is nu aan te vragen vanaf het 15e levensjaar in plaats van enkel voor volwassenen. Zo kunnen ook scholieren met een beperking een klein inkomen hebben. 15-jarigen komen in aanmerking voor een toeslag van €90,- per maand en dit stijgt met enkele tientallen euro’s per levensjaar tot het bedrag van €300,- voor studenten van 21 jaar of ouder.

Voor de volwassen doelgroep daalt de toeslag, voor kinderen met een beperking in de leeftijd van 15 tot en met 17 is de nieuwe regelgeving juist een positieve ontwikkeling. Het college van de gemeente Den Helder laat weten dat het besluit is genomen in navolging van de gemeenten Hollands Kroon, Schagen en Texel. Op Texel was er al sprake van een lagere toeslag: 10 procent van het minimumloon. In Schagen en Hollands Kroon is de situatie gelijk aan die van Den Helder.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button