Den HelderPolitiek

Portefeuilleverdeling nieuw college: financiën naar de Stadspartij

Cultuur voor CDA, haven voor D66 en bestuurlijke vernieuwing voor GroenLinks

Advertentie:

Den Helder – Een paar uur nadat bekend werd gemaakt welke wethouders zitting nemen in het nieuwe college, lekte ook de portefeuilleverdeling van de wethouders uit. De hieronder geschetste verdeling is inmiddels aan Regio Noordkop bevestigd door de coalitie. Financiën gaat naar de Stadspartij (Pieter Kos), de WMO komt bij de PvdA (Peter de Vrij), de haven is voor D66 (Chris de Koning) en sport en cultuur voor het CDA (Fotigui Camara).

VVD – Petra Bais
Ruimtelijke ordening, wonen, gebiedsontwikkeling openbare ruimte, ONS (Julianadorp), Tillenhof (Huisduinen), Station- Zuid

CDA – Fotigui Camara
Arbeidsmarkt, sport, cultuur en erfgoed, evenementen, jongerenparticipatie, toerisme, Helders Perspectief

PVDA – Peter de Vrij
Wmo, volksgezondheid, armoede, integratie, jeugdzorg, wijkgericht werken, kwetsbare wijken

Stadspartij – Pieter Kos
Onderwijs, participatiewet & Sociale Dienst, financiën, jeugdzorg

Beter voor Den Helder / Seniorenpartij – Michiel Wouters
Ontwikkeling Stadspark, Willemsoord, Zeestad 2.0, projectontwikkeling Bijlweg, Spoorhaven, Dijkzone, Omgevingsvisie lange termijn, horeca en detailhandel, P&O, Juridische zaken & vergunningen, HVC

D66 – Chris de Koning
Duurzaamheid, ambassadeurschap Brussel/Den Haag, maritiem cluster, haven

GroenLinks – Tessa Augustijn
Mobiliteit (verkeer en vervoer), HUB transferium, economie, coördinerend wethouder inclusie, bestuurlijke vernieuwing, communicatie

Toon meer

Ronald Boutkan

Bovenstaand bericht is geplaatst door Ronald Boutkan, algemeen directeur van Regio Noordkop. Ronald woont in Den Helder en is bereikbaar via ronald@regionoordkop.nl of telefonisch via 0643436070.

4 reacties

  1. Wat intens triest voor de inwoners van Den Helder dat juist de heren de Vrij en Kos opnieuw wethouder zijn geworden van o.a. WMO, armoede, participatiewet en Sociale Dienst.
    Juist op die onderdelen is er de laatste jaren veel mis gegaan en door de wethouders bijzonder weinig actie op ondernomen. Op klachten hierover werd of niet gereageerd of deze werden doorgeschoven naar ambtenaren met de uitspraak: wij komen er nog op terug.
    We weten toch allemaal dat het Sociaal Domein de aanvragen niet binnen de wettelijk gestelde termijn behandelde, dat de WMO een grote puinhoop was, dat er aan armoedebestrijding weinig werd gedaan door bezuinigingen. En toch, en toch krijgen ze weer een mooi betaald baantje. Normaal gesproken zou je wegens wanprestatie de laan uitvliegen, maar hier in Den Helder niet hoor.

    1. Triest is het zeker! En dan te bedenken dat de gifbeker nog lang niet leeg is, aangezien ook de heren Wouters en Duijnker hun comeback maken als wethouder. Het kan niet op. Het is tenhemelschreiend, maar ja, wat doen we eraan? Zolang de burger braaf gaat stemmen verandert er niets. Het enige wat kan helpen is een stemmerstaking. Als de opkomst dramatisch laag is in vergelijking met de rest van Nederland volgt er wellicht een onderzoek naar de politieke toestand in Den Helder…..

  2. Nog niet ontdekt dat deze 7 elkaar voor de voeten lopende wethouders in feite niets in de melk te brokkelen hebben ? Enige integriteit zou deze mensen doen terug trekken. Sl3 hts enig3 integriteit ! Daar zij zich niet verzetten tegen de Rutteclub en daarom frontaal tegen ons aller belang in gaan zijn zij medeplichtig aan de oorlog voering tegen ons burgers.

  3. Je kunt wel stemmen op een partij die het anders zou doen..maar zo’n partij wordt door de al jaren regerende partijen die het voor het zeggen hebben in D-H gewoon weggeblazen door een aantal “zittenblijvers” met een vlotte babbel en die gelijk al bij de uitslag het afserveren van de nieuwe partij tot een kunst verheffen. De maandelijkse toelage/betaling/salaris zou dan niet meer ontvangen worden [ná bijna 4jr. pas] op hun rekening, dan wil je natuurlijk géén andere partij bij je vriendencluppie. Dit heet politiek, toch maar vol blijven houden met stemmen anders gebeurt er ná 4jr. weer niets.

Wellicht ook interessant

Back to top button