Column

Enorme financiële miskleun Kerkwegbrug

Adverentie

ANNA PAULOWNA – De Kerkwegbrug gaat meer dan 1 miljoen meer kosten. Was de oorspronkelijke kostenberekening 1,55 miljoen, inmiddels staat de teller op 2,68 miljoen. Bovendien lijkt het erop dat de kosten nog verder zullen oplopen. Zal de kostenteller uiteindelijk de 3 miljoen aantikken?

Het Kroondomein biedt de daar werkende mensen een comfortabele werkplek waarin het mogelijk moet zijn uitstekend werk te verrichten met dito resultaten. Medewerkers lijken met zorg te worden geselecteerd. Om alle Holland Kroonse zaken naar behoren te kunnen regelen en daarbij goed op de centjes te letten zijn bekwame, competente ambtenaren nodig. Mensen die uitblinken in hun specialisme.

Twee jaar geleden hechtte de gemeenteraad zijn goedkeuren aan de bouw van een beweegbare brug in Anna Paulowna, mede op basis van een kostenberekening van enige dames en heren in het Kroondomein. Nu blijkt dat dat een foute berekening was waardoor er een vraagteken gezet kan worden bij de professionaliteit van het ‘Kerkwegbrugteam’. zoals ik het maar zal noemen. Een overschrijding van meer dan 70% ten opzichte van het oorspronkelijke plan moet Hollands Kroon ernstige zorgen baren. Het betekent een flinke toename van de kosten voor de burgers en is onaanvaardbaar.

Indien in 2017 sprake was geweest van een bedrag van 2,68 miljoen had de raad waarschijnlijk anders besloten en gekozen voor een goedkopere variant. Het geld groeit Hollands Kroon namelijk niet op de rug! Zijn er de afgelopen jaren flink wat miljoenen extra geleend om financiële tegenvallers te dekken, nu zal dat ook weer het geval zijn. Gelukkig staat de rente laag.

Verantwoordelijkheid
Er zal door de wethouder worden gewezen op ‘onvoorziene omstandigheden’ of ‘overmacht’. Of andere partijen die debet zijn aan de overschrijdingen. Wie is er nu eigenlijk verantwoordelijk voor de huidige financiële miskleun? De wethouder natuurlijk. In het recente verleden zijn er al eens 2 wethouders wegens incompetentie afgetreden, waarvan er weer één lachend op het pluche zit. Een wethouder die er financieel zo’n potje van maakt is in ieder geval de controle over zijn medewerkers kwijt.

Een daadkrachtige, controlerende raad grijpt in een dergelijk geval resoluut in. Maar hebben we zo’n raad in Hollands Kroon? Het lijkt erop dat miskleunen van het gemeentebestuur als regel met de mantel der liefde worden bedekt. Maar of dat in het belang van de burgers is? Zij moeten wel het gelag betalen…

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button