Kop van Noord-HollandNoord-HollandPolitiek

Lokale VVD’ers hekelen asielbeleid

Noord-Holland – 24 Noord-Hollandse VVD fractievoorzitters, waaronder die uit Schagen, Den Helder, Hollands Kroon en Texel, hebben aan het landelijke partijbestuur een brief gestuurd waarin zij kritiek uiten op het asielbeleid. Volgens de liberalen neemt het draagvlak om asielzoekers op te vangen drastisch af door de handelingen van het kabinet. Vooral de situatie in Tubbergen, waar de regering tegen de wil van het gemeentebestuur in een AZC gaat plaatsen, vinden de lokale politici schandelijk.

Onder de brandbrief staan de namen van in totaal 24 VVD fractievoorzitters. Angelique van Wijk (Schagen), Petra Bais (Den Helder), Wim Groot (Hollands Kroon) en Nick Ran (Texel), hebben ook getekend. In essentie zeggen de lokale partijleiders dat de landelijke overheid zich moet gaan inzetten om de instroom van asielzoekers in te perken. Zij roepen de landelijke VVD politici dan ook op om zich hiervoor hard te maken, omdat dit volgens hen de enige oplossing voor de asielcrisis is. Dat het kabinet gemeenten forceert meer asielzoekers op te vangen noemen ze in de brief een “oneigenlijke dwangmaatregel”.

De VVD’ers zijn van mening dat opvang in de eigen regio moet plaatsvinden. Daarom hebben zij ook geen problemen met de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Zij zijn van mening dat er gesproken moet worden met “andere regio’s”, zodat zij hun verantwoordelijkheid nemen. De situatie zoals die nu is zorgt er volgens de fractievoorzitters voor dat de benauwde positie waar de woningmarkt zich in verkeert nog verder verslechtert: “Er zijn te weinig koop- en huurwoningen beschikbaar en het verlenen van voorrang aan statushouders ten opzichte van mensen die al járen op een woning wachten zorgt voor veel onbegrip, waar wij als volksvertegenwoordigers op worden aangesproken.”

De 24 fractievoorzitters roepen de eigen partij op om onder andere “asielzoekers wiens aanvraag kenbaar kansloos is” zo snel mogelijk terug te sturen, de volgens hen stroperige asielprocedures te versnellen, in gesprek te gaan met andere regio’s en de mogelijkheden van de professionele asielbedrijfstak in te perken.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button