Den HelderPolitiek

Wie wordt winnaar Panorama Julianadorp?

Den Helder – De winnaar van Panorama Julianadorp wordt donderdag 24 september om exact 12.00 uur bekend gemaakt. De uitslag van deze ontwerpprijsvraag, in het leven geroepen om Julianadorp een positieve impuls te geven, is online te volgen via de website www.panoramalokaal.nl

Panorama Julianadorp vroeg eind 2019 architecten, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en andere creatieve denkers om een concreet, uitvoerbaar voorstel te maken voor logische verbindingen tussen de zee, de duinen, de oude dorpskern, Noorderhaven en waar nodig aantakkingen, zodat de tussenliggende bloemkoolwijken beter worden ontsloten. Een voorstel, dat ervoor zorgt dat Julianadorp een logisch samenhangend geheel wordt: een dorp dat niet geïsoleerd in het landschap ligt, maar daar juist gebruik van maakt.

Drie plannen
Drie ontwerpteams hebben de afgelopen maanden hun ideeën voor Julianadorp uitgewerkt. Tijdens ateliersessies werden tussentijdse inzichten gedeeld aan een publiek van bewoners, juryleden en andere partijen die nauw betrokken zijn bij de buurt. Dit leverden veelbelovende en inspirerende voorstellen op om Julianadorp en het buitengebied toekomstbestendig te maken. De inzendingen van de drie teams kunnen belangstellenden terugvinden op https://panoramalokaal.nl/locaties/julianadorp.

Juryvoorzitter Floris Alkemade, Rijksbouwmeester, maakt komende donderdag dus de winnaar bekend, waarbij ook burgemeester Jeroen Nobel aanwezig is. Het winnende team ontvangt € 10.000,-.

Panorama Julianadorp
De prijsvraag is uitgeschreven door een coalitie, die bestaat uit Woningstichting Den Helder, de vestiging Noorderhaven van ’s – Heeren Loo ONS, een burgerinitiatief van elf sport- en culturele verenigingen en de gemeente Den Helder. Deze ontwerpprijsvraag is één van de zeven prijsvragen van Panorama Lokaal, een initiatief van het College van Rijksadviseurs, in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Aedes, en Staatsbosbeheer.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button