Kop van Noord-Holland

7,86 miljoen subsidie voor De Kop en Westfriesland om platteland te versterken

Advertentie:

Kop van Noord-Holland – In de Kop van Noord-Holland en in Westfriesland hebben ondernemers, maatschappelijke partijen, inwoners en overheden een eigen gebiedsplan opgesteld. In deze gebiedsplannen is uitgewerkt op welke manier zij de economie en de leefbaarheid van het platteland in hun regio willen versterken. Deze initiatieven ontvangen elk € 3,93 miljoen om de doelen uit het plan te realiseren.

Met de subsidie willen de initiatiefnemers zorgen voor meer ontmoetingsplekken in de Kop van Noord-Holland. Ook moeten er lokale voorzieningen komen voor klimaatadaptatie, zoals extra wateropslag en aanpassingen om hittestress te voorkomen. Daarnaast willen de partijen lokale productie en afzet van voedsel met elkaar verbinden en kleinschalige (agro) toeristische recreatieve voorzieningen realiseren.

In Westfriesland willen de initiatiefnemers de kernen aantrekkelijk maken door te zorgen voor goede maatschappelijke voorzieningen, zoals buurthuizen en buurttuinen. Ze willen initiatieven ondersteunen die de authenticiteit van de regio onderstrepen en een omslag naar kringlooplandbouw mogelijk maken. Ze besteden daarnaast extra aandacht aan innovatie door ‘zaaigeld’ beschikbaar te stellen voor haalbaarheidsonderzoeken voor innovatieve ideeën.

Subsidie
De subsidie komt voort uit onderdeel LEADER van het Nationaal Strategisch Plan 2023-2027 voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (NSP-GLB) dat gericht is op landbouw- en plattelandsontwikkeling. De subsidie bestaat uit € 2,1 miljoen euro Europees geld, € 1 miljoen euro van de provincie Noord-Holland en de gemeenten dragen € 0,8 miljoen euro bij.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button