GR2022DH

D66 Den Helder wil in het nieuwe college

Den Helder – D66 Den Helder staat voor de gemeenteraadsverkiezing klaar met een mix van ervaring en jong talent. Vijf ‘jongelingen’, nieuw in de politieke arena maar met specifieke deskundigheid, gaan onder leiding van ervaren lijsttrekker Hans Verhoef de verkiezingen in. D66 Den Helder kiest daarmee voor ontwikkeling en vernieuwing. “Klaar voor een nieuw college waar de inwoners wél inspraak krijgen.”

Lijsttrekker Hans Verhoef beschikt over een groot netwerk en heeft met jarenlange inzet in tal van clubs variërend van De Eendragt tot Racing Aeolus zijn wortels in Den Helder. Hij voelt zich geïnspireerd door een talentvolle jonge lichting. Een van de speerpunten voor Hans is burgerparticipatie. “Hoe zorgen we er met elkaar voor dat de bewoners van Den Helder en Julianadorp zich meer betrokken voelen?”

Een andere kandidaat die zich graag hard maakt om het vertrouwen in de lokale politiek te versterken is Mike Altena. Ondank zijn jonge leeftijd (26) is hij al actief in diverse besturen. Mike vindt dat de komende periode in het teken moet staan van vertrouwen, transparantie, vernieuwing maar ook zeker van daadkracht.

Regie woningbouw
De kandidaten van D66 vullen elkaar op veel onderwerpen goed aan. Zo richt de nummer twee op de lijst, Jildau Meijer, zich op de problematiek in de zorg en het WMO. Zij heeft een duidelijke visie voor de komende vier jaar. “De problemen in de (jeugd)zorg zijn groot. Preventie moet hierin prioriteit krijgen – ook om er met elkaar voor te zorgen dat de kosten niet uit de klauwen lopen”

Een ander nieuw gezicht op de lijst van D66 is Arvid Post. Hij weet hoe het reilt en zeilt binnen de ambtelijke organisatie. Arvid heeft veel ervaring als voormalig beleidsmedewerker binnen de gemeente Den Helder. Arvid is van mening dat het bestuur de regie op het gebied van de woningbouw weer naar zich toe moet trekken. “Ik vind dat de gemeente zelf de mouwen moet opstropen en aan de slag moet gaan om het grote woningtekort op te lossen.” Daarnaast wil hij zich inzetten om de (grond)waterproblematiek beter aan te pakken. “Van inventariseren naar de schop de grond in”.

Onderwijs
Simone Kikkert woont al haar hele leven (24 jaar) in Den Helder. Goed onderwijs staat bij haar hoog in het vaandel. Zelf is ze leerkracht in het primair onderwijs en weet dus als geen ander wat er speelt op dit gebied. Ze vindt dat de samenwerking tussen scholen beter kan. Specifiek wil ze zich inzetten voor de kinderopvang, het sport- en cultuuraanbod en de binnen- en buitenschoolse opvang!

Stefan Milatz is, net als lijsttrekker Hans Verhoef, iemand met veel technische kennis. Hij focust zich vooral op de energietransitie. De (lokale) overheid, maar ook het bedrijfsleven zijn in zijn optiek van groot belang om te zorgen dat een betaalbare energietransitie gepaard gaat met een aantrekkelijke omgeving voor ondernemers en start-ups.

Een gevarieerde lijst met veel ambities. Het houdt natuurlijk niet op bij ambities. D66 Den Helder wil daadkracht laten zien. Daarvoor heeft de partij op 14, 15 en 16 maart van volgend jaar stemmen nodig.

De volledige kandidatenlijst:

 1. Hans Verhoef
 2. Jildau Meijer
 3. Arvid Post
 4. Stefan Milatz
 5. Mike Altena
 6. Simone Kikkert
 7. Henk Mosk
 8. Gré de Vries
 9. Koos Papo
 10. Erik Kalf
 11. Iwan Schuurman
 12. Stephan Wegman
 13. Jan Dop
Toon meer

Ronald Boutkan

Bovenstaand bericht is geplaatst door Ronald Boutkan, algemeen directeur van Regio Noordkop. Ronald woont in Julianadorp en is bereikbaar via ronald@regionoordkop.nl of telefonisch via 0643436070.

Wellicht ook interessant

3 reacties

 1. D66 voert oorlog tegen de bewoners. D66 voert oorlog tegen de democratie. D66 verarmt de burger met schadelijke energietransitie. D66 is een landverraders partij. D66 vernietigt de rechtszekerheid. D66 is al dat wat een burger niet wil.

 2. D66 zorgt niet dat het enig gezonde tw de uitbreiding van de medische voorzieningen wordt verricht doch zet ons allen in een lock down gevangenis die ons slechts ellende brengt. Daarenboven is de vervlechting met het WEF een grote bedreiging voor onze vrijheid. Weg met D66.

Back to top button
%d bloggers liken dit: