Den Helder en provincie werken samen bij aanpak woningtekort

Den Helder – Wethouder Kees Visser van de gemeente Den Helder en gedeputeerde Cees Loggen van de provincie ondertekenden woensdagmorgen een nieuwe samenwerking om de woningbouw in de gemeente Den Helder te versnellen. Daarnaast gaan de partijen kijken hoe ze de huisvesting van statushouders, buitenlandse werknemers en de opvang van asielzoekers vlot kunnen organiseren.

Het is volgens de gemeente Den Helder en de provincie het beste om alle problemen die er liggen, in één keer aan te pakken. Wethouder Kees Visser spreekt dan ook over een unieke samenwerking: “De opgave die er ligt, is te groot voor Den Helder als centrumgemeente in de regio alleen. We waren jarenlang een krimpgemeente, maar zijn nu weer aan het bouwen.”

Den Helder wil tot 2030 zo’n 1.500 extra woningen erbij hebben. De ruimte daarvoor wordt niet alleen in de stad zelf gevonden, maar ook in en bij Julianadorp. Alleen daar al zouden 500 extra woningen kunnen worden gebouwd. Volgens Visser is de druk op het ambtelijk apparaat groot, mede door landelijke vraagstukken zoals de invoering van de Omgevingswet: “En er zijn veel projecten in Den Helder maar, in het hele land, is het aantal ambtenaren met kennis van ruimtelijke ordening klein. Het is dus mooi dat we met de provincie kunnen samenwerken.”

Lastig
“Er liggen echt lastige vraagstukken”, zegt gedeputeerde Cees Loggen. “Denk alleen maar aan de huisvesting van arbeidsmigranten.” In de hele Noordkop moeten er zo’n 3.000 plekken worden georganiseerd. Den Helder wil zo’n 300 logiesplekken creëren en kijkt nu samen met de provincie eerst naar locatie de Dogger, maar ook Julianadorp blijft in beeld.

Het asielzoekerscentrum aan de Nieuweweg wordt, zo is al eerder afgesproken, door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, omgebouwd tot een regionale opvanglocatie. De doorstroming van statushouders richting een woning is daarna een opgave voor de hele regio. De provincie houdt daar de regie op.

Volgens Loggen is de ondertekening van deze samenwerking een primeur, maar het zou als blauwdruk kunnen werken voor overeenkomsten met andere gemeentes.