Noord-Holland

Provincie wil meer betaalbare en duurzame woningen

Advertentie:

Haarlem – De provincie gaat samen met gemeenten, marktpartijen en woningcorporaties aan de slag om verder invulling te geven aan de woonagenda voor de komende vijf jaar. In de woonagenda worden de ambities, kaders en maatregelen benoemd. De belangrijkste ambitie: zorgen voor voldoende betaalbare en duurzame woningen voor alle doelgroepen in de provincie Noord-Holland.

“De woningnood in verschillende delen van de provincie Noord-Holland is hoog en met een verwachte toename van de bevolkingsgroei en het aantal eenpersoonshuishoudens neemt de vraag naar woningen verder toe. We moeten daarom met elkaar alle zeilen bij zetten en zorgen dat er de komende tijd volop wordt gebouwd. Ook willen we de doorstroming van ouderen van een grote naar een kleinere comfortabele woning actief stimuleren. Dit helpt om bestaande woningen vrij te spelen voor gezinnen,” aldus gedeputeerde Loggen.

Van plannen naar productie
In veel regio’s binnen de provincies is het woningtekort de afgelopen jaren, ondanks grote inspanningen, toegenomen. Uit de monitor plancapaciteit blijkt dat er veel potentiële bouwlocaties beschikbaar zijn. Een ruim aanbod van bouwlocaties leidt echter niet automatisch tot meer productie. Met het aanbieden van kennis, geld of capaciteit wil de provincie gemeenten, marktpartijen en woningcorporaties helpen om belemmeringen weg te nemen en er zo voor zorgen dat plannen kunnen worden gerealiseerd.

Naast het aanjagen van de productie, wil de provincie ook stimuleren dat woningen duurzaam worden gebouwd, dat bouwmaterialen worden hergebruikt of herbruikbaar zijn en dat er bij de bouwplannen rekening wordt gehouden met het veranderende klimaat. Voor nieuwbouw wil de provincie met gemeenten in woonakkoorden hierover afspraken maken. De provincie adviseert daarnaast gemeenten via het servicepunt Duurzame Energie over hoe dit kan worden gerealiseerd.

De provincie gaat met gemeenten, marktpartijen en woningcorporaties in gesprek op basis van de bespreekversie van de woonagenda. Op basis hiervan wordt de woonagenda verder aangevuld. De woonagenda biedt vervolgens richting bij het opstellen van de woonakkoorden. In de woonakkoorden maken gemeenten afspraken over concrete opgaven en stemmen ze woningbouwplannen op elkaar af. De provincie biedt hierbij hulp aan. Bijvoorbeeld door het aanbieden van een dashboard met recente cijfers over de woningbouw en de woningbehoefte op gemeenteniveau.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button