Den HelderPolitiek

Twee amendementen tegen verbod op open haard en auto op fossiele brandstof Tillenhof

Advertentie:

Den Helder – Zowel Behoorlijk Bestuur als de PvdA komen vanavond, maandag 23 januari, met een amendement waarmee het beoogde verbod op open haarden en auto’s op fossiele brandstof wordt geschrapt uit het stedenbouwkundig schetsplan voor Tillenhof 2 in Huisduinen. Volgens het college ontstaat er met dit verbod voldoende stikstofruimte om de woningen te kunnen bouwen, maar volgens een deel van de raad gaat dit veel te ver.

De PvdA noemde het voornemen een inbreuk op de privacy, toen het plan voorlag in de Raadscommissie Stadsontwikkeling en Beheer op 11 januari jongstleden. Volgens commissielid Pieter Blank moet eerst een gesprek worden gevoerd over de wijze waarop er wordt omgegaan met stikstof, voordat het zomaar in een stedenbouwkundig plan wordt opgenomen. Hij kreeg bijval van andere partijen, waaronder GroenLinks. Koos van Beveren van die partij beargumenteerde dat het tegenstrijdig is dat er verder geen regels zijn voor bezoekers van het kustdorp. Verschillende organisaties, waaronder Huisduiner Belang, spraken zich in het Noordhollands Dagblad uit tegen de plannen van het college. Er waren ook landelijke organisaties die het geen goed idee vonden.

Het plan ligt op maandagavond 23 januari voor in de raad. Zowel de PvdA als Behoorlijk Bestuur hebben nu een amendement aangekondigd om het verbod te schrappen. Eerstgenoemde partij verbindt hier ook een motie aan waarmee het college wordt opgedragen om te zoeken naar aanvullende recreatieve parkeergelegenheid in Huisduinen. Zo kan de parkeerdruk bij het Tillenhof geminimaliseerd worden. Volgens raadslid Sjoerd Oudijk van Behoorlijk Bestuur is het beoogde verbod een brug te ver: “Dit soort overheidsdwang waarvan het nut zich nog moet bewijzen, is een bron van onrust en onvrede bij onze inwoners. Het terugdringen van de stikstof uitstoot kan op vele manieren. De discussie hierover mag wat ons betreft eerst worden gevoerd in Den Helder, voordat wij hiermee akkoord gaan.”

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button