Den HelderPolitiek

Samen Actief wil via VNG loskoppeling AOW en minimumloon aanvechten

Den Helder – De fractie van Samen Actief dient bij de eerstvolgende raadsvergadering een motie in waarmee het college B&W van de gemeente Den Helder verzocht wordt om via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bij het kabinet aan te dringen om de loskoppeling van de AOW en het minimumloon te heroverwegen. Volgens fractievoorzitter Carla van Driesten zou de loskoppeling zeer slecht nieuws zijn voor ouderen in Den Helder.

“Het voornemen tot loskoppeling van de AOW met het minimumloon en uitkeringen zal naar alle waarschijnlijkheid leiden tot een koopkrachtdaling van de AOW-gerechtigden, en zij die slechts een bescheiden pensioen genieten”, zo oordeelt Van Driesten. “Van deze laatste groep is duidelijk dat de pensioenen in de meeste gevallen al jaren niet zijn geïndexeerd.” Door de koppeling van de AOW aan het minimumloon groeit het collectieve ouderdomspensioen mee met het wettelijk minimum. Volgens Samen Actief is zo een bestaanszekerheid gegarandeerd.

Het nieuwe kabinet Rutte IV wilde de koppeling afschaffen omdat het oplopend 2,4 tot 2,9 miljard euro per jaar zou kosten. Inmiddels staat het voorstel al op losse schroeven: Van verschillende kanten is protest ontstaan tegen het voornemen en de Eerste Kamer is het ook niet eens met de plannen. Wethouder Mary van Gent van Senioren Hollands Kroon stuurde recentelijk ook een brief aan het kabinet. Van Driesten heeft tevens aansluiting gezocht bij de Seniorenpartij uit Schagen, die eenzelfde motie heeft ingediend.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button