Den HelderPolitiek

Hotelplan ‘De Kleine Werf’ blijft omstreden ondanks opname in coalitieakkoord

Advertentie:

Den Helder – Tot vier keer toe weigerde wethouder Michiel Wouters woensdagavond het plan voor ‘De Kleine Werf’ op Willemsoord bij naam te noemen. Het ligt overduidelijk gevoelig en dat is niet verrassend: Een kleine optelsom van de voor- en tegenstanders in de raad laat zien dat het allerminst zeker is dat er een meerderheid is voor de bouw van het hotel. Bijzonder, want het plan staat gewoon in het coalitieakkoord. Daarbij komt dat de raad niet meer aan zet is, omdat het hotel past binnen het huidige bestemmingsplan. Een perfect recept voor een nieuwe bestuurscrisis.

Wouters wilde naar eigen zeggen de term ‘Kleine Werf’ niet gebruiken tijdens de commissievergadering omdat dit af zou leiden van het onderwerp dat op de agenda stond: De bouw van een fietsenstalling bij het nieuwe stadhuis. Behoorlijk Bestuur linkte de twee plannen aan elkaar en stelde dat beide ingaan tegen het open en nautische karakter van de Oude Rijkswerf, maar de wethouder ging niet in op “dat andere project van Zeestad”, zoals hij er steevast naar refereerde. “Ik weet waarop gedoeld wordt, maar ik ga het niet noemen”, aldus Wouters.

Behoefteonderzoek
Het lukte volgens de portefeuillehouder niet helemaal: “Alles werd alsnog door elkaar gehaald, maar dit zijn echt twee aparte projecten van Zeestad.” Naast Behoorlijk Bestuur ging ook De Stadspartij in op de kwestie van het hotel: Nadine Gatowinas zei dat haar partij niet per definitie tegen alle nieuwbouw op Willemsoord is, maar wel tegen de bouw van een hotel. Het was dan ook De Stadspartij die in mei 2021 een motie indiende om de ontwikkelingen voorlopig een halt toe te roepen. Die werd aangenomen en er volgde een behoefteonderzoek.

De Stadspartij zette echter ook haar handtekening onder het coalitieakkoord, waarin simpelweg staat dat De Kleine Werf er komt als er een behoefteonderzoek is geweest. De uitkomst van het onderzoek is dat er, gekeken naar de huidige hotelcapaciteit, de vraag en de marktontwikkeling, in principe geen ruimte is voor nog een hotel. Den Helder heeft met andere woorden genoeg hotelkamers. Het college is zich daarvan bewust, maar kijkt er toch anders naar: “We zijn nog steeds in gesprek over de conclusie. Als je alleen kijkt naar de hoeveelheid hotelkamers is er op papier geen ruimte, maar een exploitant mag er van ons alsnog brood in zien”, aldus Wouters.

Het lijkt er dus niet op dat het college de plannen na het onderzoeksrapport door de shredder gooit. Wouters verwacht na de zomer weer iets te kunnen melden. In juni 2021 gaf het college aan eerst in gesprek te willen met de raad over het rapport. Tegelijkertijd presenteerde zij de planning voor de bouw, die medio 2024 moet gaan starten. Al in 2026 kan het hotel dan in gebruik genomen worden. Het college zei niks waaruit bleek dat de ontstane twijfel zou leiden tot het stopzetten van de ontwikkelingen, en doet dit nu ook niet. Het is nog de vraag hoe de raad reageert op de uitkomsten van het rapport, ondanks dat de ontwikkeling al in het coalitiekoord staat.

Handtekening onder het coalitieakkoord, toch tegen
Twijfel over het plan is namelijk nog steeds aanwezig. Waar de plannen voor het stadhuis de laatste jaren op steun van een meerderheid van de raad konden rekenen is dat bij het hotelplan niet het geval. Tot dit moment hebben alleen Beter voor Den Helder, de VVD, het CDA, de PvdA en de Seniorenpartij zich positief uitgesproken over het hotel. Coalitiepartijen GroenLinks en de Stadspartij zijn nog steeds absoluut tegen, net als vrijwel de gehele de oppositie. De ChristenUnie laat desgevraagd weten “niet negatief” te kijken naar een hotel op Willemsoord, waarmee de tegenstanders met 15-14 in de meerderheid zijn. D66, ook een coalitiepartij, wil echter als enige geen kleur bekennen en zegt de startnotitie voor Willemsoord af te wachten. In de vorige raadsperiode waren de toenmalige raadsleden van D66 vrij kritisch op het hotelplan.

Of er sprake is van een meerderheid is dus nog niet zeker, dat ligt aan D66, de splitsing in de coalitie is wel duidelijk te zien. Is dit echter allemaal wel relevant? Puur planologisch niet, zo zei Wouters woensdagavond al: “Alle gebouwen die nog in de pijplijn zitten staan al uitgetekend in het plan voor Willemsoord.” Een hotel dus ook: “Het bestemmingsplan laat een hotel toe”, aldus de wethouder desgevraagd. “Bij dit soort plannen op Willemsoord is wel afgesproken dat het college een uitwerkingsplan opstelt, dat ter inzage komt te liggen.” De raad krijgt dus helemaal geen kans om te stemmen, maar inwoners kunnen wel een zienswijze indienen.

Bestuurscrisis op de loer?
Een verdeelde coalitie, een gevoelig onderwerp en een college dat zelf mag beslissen: Een potentieel recept voor een nieuwe bestuurscrisis. Het is afwachten hoe partijen als GroenLinks, De Stadspartij en mogelijk D66 reageren wanneer hun eigen wethouders instemmen met het plan dat zij niet steunen. Daartegenover staat dat de rest van de coalitie hoogstwaarschijnlijk niet blij is met het feit dat zij zich op een manier uitspreken die rechtstreeks tegen de afspraken van het coalitieakkoord ingaat. Het lijkt een uitdaging te gaan worden om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

11 reacties

 1. hoop dat die hele arrogante club eindelijk eens naar huis gestuurd wordt,,,,,

 2. Laat de bestuurscrisis maar komen.. Het hotelplan “Kleine Werf” mag gewoon niet worden gerealiseerd.
  Het is duidelijk dat de gemeenteraad niets te zeggen heeft over Willemsoord. Eerst wordt er een stadhuis gebouwd, waar de meerderheid van de Inwoners tegen waren.

  Waar is Behoorlijk Bestuur (en fractie Pastoor voorheen ook BB) gebleven, die voor de verkiezingen de kiezers beloofde dat het stadhuis er niet zou komen. Ze hebben na de verkiezingen er niets aan gedaan om het stadhuis tegen te houden…

  Nu gaan we Hotel de “Kleine Werf” bouwen, die men niet wil..

  Beter Voor Den Helder is groot voorstander van de hotel “de Kleine Werf” en dat is ook wel te begrijpen. De fractievoorzitter heeft een bedrijf, samen met een compagnon. Deze compagnon zit ook in een ander bedrijf waar de bouwer van het Hotel ook aandeel houder is…

  Beter Voor Den Helder zou dan ook niks mogen zeggen over het Hotel “de Kleine Werf”. Want binnen de politiek, mag er zelfs geen schijn van belangenverstrengeling zijn.

  Maar ook het College van Burgemeester en Wethouders zouden terughoudend moeten zijn om nog langer samen te werken met de beoogde bouwer van “de Kleine Werf”. Dit bouwbedrijf is namelijk ook (mede) verantwoordelijk geweest voor de bouw van het zwembad, wat nog steeds zo lek is als een mandje. En dit bouwbedrijf was ook verantwoordelijk voor parkeergarage Sluisdijkstraat, wat tot voor kort een Zwembad was.

  En de gemeente zou bij dit bedrijf nog een boete kunnen innen, voor het te laat opleveren van het Postkantoor ter waarde van € 250.000,-. Wat het college tot op de dag van vandaag weigert te innen, terwijl dit contractueel wel is vastgelegd.

  Maar eigenlijk is de gehele gemeenteraad verantwoordelijk voor het feit, dat zij geen beslissingsbevoegdheid hebben op Willemsoord. Ondanks dat de gemeente 100 % eigenaar is van Willemsoord BV.

  Veel partijen beloven tijdens de verkiezingen dat Willemsoord BV, maar ook Zeestad BV/CV en Port Of Den Helder weer in handen moeten komen van de gemeente. En de raad weer inspraak krijgt in de diverse ontwikkelingen in onze gemeente. Maar er is nog geen enkele partij geweest, die een poging heeft gewaagd om deze partijen weer terug te halen naar de gemeente.

  En ondertussen blijven de zakkenvullers maar hun zakken vullen. Niemand binnen de gemeenteraad durft daar iets over te zeggen.

  Sterker nog, de gemeenteraad doet niet eens zijn werk. Dit hotelplan, mocht niet worden genoemd tijdens dit onderwerp wat eigenlijk ging over de fietsenloods. Waar de gemeenteraad de bijbehorende stukken niet eens heeft gelezen. Zie onze reactie hierover onder het bericht “Fietsloods Willemsoord in de avonden dicht”
  https://www.regionoordkop.nl/22/02/2023/fietsloods-willemsoord-in-de-avonden-dicht/

  En we zeiden al, laat de bestuurscrisis maar komen. Alle registers mogen open worden getrokken om hotel “de Kleine Werf” van tafel te krijgen.

  Het onderzoek naar hotelbedden was heel duidelijk. Extra hotelfaciliteiten zijn niet nodig, dus zorg er dan ook voor dat deze er niet komen. Het gaat immers niet over een klein initiatief met enkele hotelkamers, zoals Hotel de Werf aan de Weststraat. Wat overigens meteen maakt dat het plan “de Kleine Werf” deze naam niet meer mag dragen.

  Het bouwen van een hotel op Willemsoord, kan zeer grote gevolgen hebben voor de bestaande hotels in Den Helder. Te veel hotelkamers kan betekenen dat andere hotels op omvallen komen te staan. Want ook bij de bestaande hotels wordt de bezetting lager, omdat de offshore bijna geheel op zijn gat ligt.

  Een bijkomend nadeel van een hotel op Willemsoord, zijn de nu nog toegestane zware industrie Categorie 5. Die door de komst van het Stadhuis al uit Dok 2 zijn gejaagd. Bij een hotel zal deze categorie helemaal worden verjaagd van Willemsoord. En de offshore bedrijven die er in de haven zijn, hebben jaren geleden al aangegeven dat zij ook vrezen voor hun toekomst, omdat zij 24/7 werkzaam zijn. En het hotel met klachten zal komen van licht en geluidsoverlast.

  Weer moeten straks de burgers via de rechter proberen te voorkomen, dat het hotel er niet komt. Omdat Wethouder Michiel Wouters er weer voor heeft gezorgd dat de gemeenteraad buiten spel staat. Dat weet hij ook dondersgoed, en dat is ook de reden dat hij het beestje in de commissievergadering niet bij naam wilde noemen.

  Als het hotel doorgang zou gaan vinden dan is dit een beslissing van het college. Volgens het bestemmingsplan mogen gebouwen maar een bepaalde nokhoogte hebben. En mag het College zonder toestemming van de raad met een “kleine” wijziging de nokhoogte zelf aanpassen. Alleen hoeft die aanpassing in werkelijkheid niet klein te zijn. Maar dat zou in theorie ook verhoging van een nokhoogte met 20 meter kunnen zijn.

  Ook hier moeten we niet vergeten, voor welke partij deze wethouder Wouters in het College zit. Dan komen we automatisch weer terug bij de schijn van belangenverstrengeling.

  De gemeenteraad geeft nu steeds meer en vaker hun bevoegdheid weg. De gemeenteraad zou met de vuist op tafel moeten slaan. De raad moet zijn beslissingsbevoegdheid terug eisen. Als dit betekend dat er meerdere colleges moeten gaan vallen, dan is dat dan jammer. Want nu heeft het hoogste bestuursorgaan helemaal niets te vertellen.

  (Onze reacties zijn gebaseerd op feiten. Zo ook die over “de schijn van belangenverstrengeling”. Hiervan zijn papieren bewijzen, welke op te vragen zijn via helderonafhankelijk@gmail.com)

 3. de Bonaire en de Pinas ook al verdwenen van het toneel dus volgens de tekening…….

   1. hebben ze onderweg van dok naar dok even snel één mast en de schoorsteen verloren?

 4. De ‘Kleine Werf’ ziet er niet uit op de illustratie van Zeestad, het is er tussen gefrommeld. En dan ook nog nieuwbouw en om het helemaal onpasselijk te maken een hotel met van die verschrikkelijke kamers die er overal hetzelfde uitzien en helemaal niet nautisch. Zelfs een exploitant die er brood in ziet, kan zijn gang gaan. Wat is dat voor een onzin heer Wouters?
  Wat ik wel acceptabel en leuk zou vinden, is een mogelijkheid om op de ‘Bonaire’ te overnachten. Maar dan wel uiteraard op de wijze zoals de bemanning destijds haar nachtrust deed in een hangmat. Verder mag er niets veranderen aan boord! Het is 100% nautisch en een belevenis voor de gasten. Voor een eenpersoons hangmat moet een betaling worden gedaan, dat volledig ten goede dient te komen van het onderhoud van de ‘Bonaire’.

 5. Laat dit arrogante zooitje maar lekker omvallen, hoe is het toch mogelijk dat als een rapport uitwijst dat er voldoende capaciteit is voor hotelovernachtingen, en dus een nieuw hotel overbodig is dat men toch door wil gaan met het realiseren van een nieuw hotel?
  Brood uit de mond stelen van andere hoteliers. En voor wie?

  En wat heeft een hotel met Nautisch te maken?
  Een ding heel W.O. staat straks vol met overbodige dure gebouwen terwijl het ook een mooi festival/kermis /carnaval terrein had kunnen worden.

 6. Wie kan de gekte hier stoppen? Waarom moet er in Den Helder koste wat kost steeds opnieuw geld verspild worden?
  De inrichting van de oude rijkswerf is in het verleden faliekant mislukt, worden daar geen lessen uit getrokken? Er komen geen toeristen naartoe, in het verleden niet en ook in de toekomst niet.

  1. Alleen de helderse burger kan dit project nog stoppen, zodra er een omgevingsvergunning wordt afgegeven voor “de Kleine Werf”

   De Stadspartij en GroenLinks zullen namelijk niet de stekker uit dit college en de coalitie trekken. Ze zijn wel tegen “de Kleine Werf”, maar ze willen daarvoor niet hun wethouder opofferen.. Principes gaan bij deze mensen nooit voor wethouder baantjes.

   D66 heeft op dit moment geen wethouder, maar als die alleen uit het college zou stappen blijft er een meerderheid.

   Maar ook in een positief scenario, waarbij het College en de coalitie klapt. Is het nog maar de vraag of “de Kleine Werf” echt van tafel gaat. Want dan zou in een nieuw college, alle wethouders moeten worden vervangen. Anders krijg je het zelfde als in de Tweede kamer, dat Sigrid Kaag het vertrouwen opzegt in Mark Rutte.

   (Kleine correctie op uw betoog, gemeente betaald niet voor de bouw van een hotel)

 7. In Rusland (Poetin): Zeg nooit ‘Oorlog’ maar ‘Speciale Militaire Actie’ anders jaren lang gevangenis!
  In Den Helder (Wouters): Zeg nooit ‘Kleine Werf’ maar ‘Fietsenstalling’ anders nog niet bekend!

Wellicht ook interessant

Back to top button