Den HelderPolitiek

Gemeente Den Helder wil een miljoen extra vrijmaken voor starters- en woonleningen

Den Helder – De gemeente Den Helder vergadert woensdag 24 maart tijdens de raadscommissie Stadsontwikkeling en Beheer over het verhogen van het budget voor woonleningen en startersleningen. De gemeente biedt sinds vorig jaar zowel een lening voor starters op de woningmarkt als een lening voor mensen die hun huidige woning willen verduurzamen. Het college B&W wil nu extra budget vrijmaken om de regelingen in 2021 te kunnen continueren.

Het potje dat hier eerder voor is vrijgemaakt is inmiddels bijna leeg. Er wordt dus volop gebruik gemaakt van de regelingen. Wat betreft de startersleningen zijn er vanaf 1 januari 2020 tot nu 21 leningen verstrekt voor een bedrag van € 562.835. Hierdoor resteert er nog €29.201,93. De maximale lening bedraagt €35.000. Op dit moment is er dus onvoldoende geld beschikbaar om het maximale leenbedrag te kunnen toekennen. De gemeente gaat daarom deze pot aanvullen met een bedrag van zeven ton. Het resterende budget voor de woonleningen is nog ongeveer €200.000. Vanaf begin 2020 is er door de gemeente een bedrag van €793.513 voor het verduurzamen of levensloopbestendig maken van woningen uitgeleend. Er moet nu een bedrag van €300.000 bij om te voorzien in het beschikbaar zijn van de regeling voor minimaal het jaar 2021.

Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) beheert de leningen en is op dit moment al in 282 gemeenten actief. Hiermee wordt door gemeenten gepoogd een bereikbare woningmarkt voor starters te creëren en inwoners te helpen met de verduurzaming en het levensloop bestendig maken van de eigen woning. Voor gemeente Den Helder is het stimuleren van starters op de woningmarkt onder andere een voortvloeisel van de wens om de bevolkingsgroei verder te laten toenemen, zoals eerder geuit bij het initiatief Helders Perspectief: Van krimp naar groei. Hierin stelt de gemeente dat mensen die overwegen om in Den Helder te gaan wonen, zich een beeld moeten kunnen vormen van Den Helder als woonstad en het woningaanbod als betaalbaar, met een aantrekkelijke ligging en een goede kwaliteit.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button