Hollands KroonPolitiek

Ontwikkeling woningbouw ’t Veld Noord nadert fase twee

Hollands Kroon – De gemeente Hollands Kroon zal spoedig beginnen aan de tweede fase van woningbouwontwikkeling ’t Veld Noord. In totaal zijn er nu 60 woningen gebouwd en er zullen er nog 305 volgen. Deze zullen in twee fases worden gebouwd. Het college B&W heeft gekozen om fase twee te ontwikkelen volgens het ‘horizontale scenario’. Bij dit scenario worden de woningen aan de zuidkant van de nieuwe wijk gebouwd. Dit is het gebied aan de kant van het bestaande dorp. De woningen van fase drie zullen later aan de noordkant komen. Deze fase wordt verder uitgewerkt als fase twee klaar is.

De gemeente zal nu eerst een stedenbouwkundig plan maken. Dit is een tekening van de gewenste inrichting van een het gebied. Hierin staan de kavels, het groen, de wegen, de parkeerplaatsen en het water ingetekend. Het geeft een beeld van hoe het gebied eruit kan komen te zien. Daarna wordt het stedenbouwkundig plan uitgewerkt in een uitwerkingsplan. Dit is nodig om de bestemming van het gebied te wijzigen zodat mensen er mogen wonen. Het plan is nodig volgens de Wet Ruimtelijke Ordening. Daarnaast voert de gemeente werkzaamheden uit die nodig zijn om te kunnen starten met de uitvoering. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het maken van ontwerptekeningen, rioolplannen en groenplannen. De gemeente verwacht dat deze plannen in het najaar van 2021 klaar zijn.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button