Hollands KroonPolitiekSport

College reserveert gronden voor nieuw sportpark in Anna Paulowna

Anna Paulowna – Het college van de gemeente Hollands Kroon heeft een voorkeursrecht gevestigd op gronden nabij de Randweg in Anna Paulowna. Dat betekent dat de gemeente de gronden als eerste mag kopen wanneer deze op de markt komen. Het voorkeursrecht is als het ware een reservering voor de nieuwbouw van sportcomplex Kleine Sluis, welke het college in de nabije toekomst wil verhuizen.

In januari informeerde het college de raad over een mogelijke verhuizing van het sportcomplex. Het initiële plan, om een nieuwe sporthal te bouwen binnen het huidige terrein, is namelijk gewijzigd. Volgens het college is het nu opportuun om het hele complex te verhuizen. Het huidige terrein, ten noorden van de Randweg, ligt op een geschikte locatie voor woningbouw. Door van locatie te veranderen kan er volgens de gemeente ook een veel efficiëntere sportvoorziening worden gerealiseerd.

De beoogde nieuwe locatie ligt niet ver van de huidige. Sterker nog, het is direct aan de andere zijde van de Randweg. Dit is op dit moment agrarische grond. Het college laat weten met de eigenaar in gesprek te zijn over aankoop hiervan. Om zeker te weten dat de gemeente de partij is die het perceel kan kopen wordt nu het voorkeursrecht gevestigd. Dat betekent niet dat de eigenaar nu verplicht is de gronden te verkopen en ook niet dat de gemeente nu een aankoopverplichting heeft. Echter, wanneer de eigenaar besluit zijn grond in de verkoop te doen moet hij deze wel eerst aan de gemeente aanbieden. Dan besluit het college of zij deze wil overnemen, tegen een marktconforme prijs.

Eigenaar is geïnformeerd
De belanghebbenden zijn inmiddels door het college mondeling op de hoogte gesteld dat het besluit is genomen. Dit is gedaan in een persoonlijk gesprek. Het besluit voor het vestigen van het voorkeursrecht moet uiteindelijk worden bekrachtigd door de gemeenteraad. Dit moet binnen drie maanden na de inwerkingtreding. Het college werkt aan het raadsvoorstel: “De gemeenteraad krijgt dus de gelegenheid om tot een goede belangenafweging te komen. Met enerzijds het belang van een toekomstige planologische ontwikkeling van het gebied waarop het voorkeursrecht is gevestigd en anderzijds het belang van de individuele eigenaren van de gronden.”

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button