Den HelderPolitiekSport

Geen nieuwe bestuurskamer of archiefruimte voor FC Den Helder, voorzitter teleurgesteld

Advertentie:

Den Helder – Het college van de gemeente Den Helder stelt de gemeenteraad voor om geld beschikbaar te stellen ten behoeve van de bouw van een nieuwe tribune, twee kleedkamers en een materiaalberging op sportpark De Streepjesberg. Het bestuur van FC Den Helder had hierom gevraagd, maar wilde ook middelen voor een nieuwe bestuurskamer en een archiefruimte. De gemeente ziet onvoldoende aanleiding om daar verder in te investeren. Voorzitter Jack Jasper reageert teleurgesteld.

De oude tribune van FC Den Helder is al lange tijd afgeschreven en gaat gesloopt worden. Daarvoor heeft de raad kort geleden een ton vrijgemaakt. Met de sloop van de tribune gaan echter ook twee kleedkamers, een opslagruimte, de bestuurskamer en een archiefruimte verloren. Die zijn namelijk onder het zitgedeelte gesitueerd. Om sportpark De Streepjesberg weer toekomstbestendig te maken stelde de voetbalclub samen met LG architecten een plan op: Volgens hun berekeningen zou het mogelijk zijn om voor €850.000,- alle verloren faciliteiten terug te bouwen, plus de kantine op te knappen.

Het college komt nu naar de raad met een alternatief plan, waarin geen ruimte is voor een nieuwe bestuurskamer, archiefruimte of een renovatie van de kantine. Daarbij benadrukt de wethouder dat alleen de herbouw van twee kleedkamers noodzakelijk is, kijkende naar de normen van de KNVB. Zelfs de herbouw van een tribune is geen verplichting, maar het college acht het wel maatschappelijk wenselijk: “Zo kunnen er voldoende toeschouwers op een comfortabele manier de wedstrijden bekijken. Voor een deel, bijvoorbeeld de oudere toeschouwers, is het ook een sociale activiteit om contacten te onderhouden en is het een wekelijks uitje.” Het voorstel aan de raad is om voor de verbouwing €650.000,- vrij te maken.

Geen plannen zijn er dus voor de nieuwe bestuurskamer, of een herbouw van de archiefruimte. Ook het opknappen van de kantine door de gemeente zit er niet in: “Binnen de gemeente Den Helder is het altijd beleid geweest om niet te investeren in verbouw van kantines. Dat is verantwoordelijkheid van de vereniging zelf. De inkomsten van verkoop in de kantine zijn ook inkomsten voor de vereniging”, aldus het college. Wat betreft de bestuurskamer is het college van mening dat de club de ruimte voor het wedstrijdsecretariaat best daarvoor kan gebruiken, desnoods met een vouwwand in het midden.

Voorzitter Jack Jasper is teleurgesteld
Jack Jasper, voorzitter van FC Den Helder, is ondanks de flinke investering die het college wil doen toch teleurgesteld: “Wij zijn de laatste 15 jaar economisch eigenaar van het sportterrein, maar de gemeente was nog steeds verantwoordelijk voor het grote onderhoud. De gemeente heeft, net als Rijkswaterstaat bij de Lange Jaap, nooit onderhoud gepleegd. Nu wordt de tribune noodgedwongen gesloopt en krijgen we niet alle faciliteiten die we hadden terug. Zo verliezen wij een hele hoop kapitaal en gedane investeringen.”

Het feit dat de bestuurskamer niet meer terug komt steekt misschien nog wel het meest: “Het college zegt dat het wedstrijdsecretariaat gebruikt kan worden, maar we hebben echt een aparte bestuurskamer nodig. In het secretariaat zijn elke avond mensen aan het vergaderen. Op wedstrijddagen is het een komen en gaan van mensen, spelers, bezoekers, scheidsrechters en pers. Als bestuur overleggen we nu soms noodgedwongen in een kleedkamer.” Ook de vertrouwenspersoon van de club heeft nu geen eigen ruimte. De huidige bestuurskamer wordt al een tijdje niet meer gebruikt, in aanloop naar de sloop van de tribune.

De club heeft daarnaast richting de raad en het college de wens uitgesproken om vier nieuwe kleedkamers terug te krijgen. Het college ziet slechts ruimte voor twee: “Door het groeiende aantal meisjesteams en gemengde teams wordt de vraag naar kleedkamers steeds groter. Soms moeten meisjes zich noodgedwongen omkleden in de kleedkamers van de scheidsrechters. We willen gewoon dat alle kinderen veilig kunnen voetballen.” Het verlies van de archiefruimte is ook vervelend: “Daar ligt bijna 110 jaar aan voetbalgeschiedenis. Er werd nog geopperd om dat te digitaliseren, maar dat is echt een klus van jaren.”

Geen precedent
Camara laat weten dat voor het archief mogelijk een oplossing is gevonden. Het regionaal archief in Alkmaar heeft aangegeven de collectie over te willen nemen. Hij heeft dit inmiddels medegedeeld aan het bestuur van de voetbalclub. Verder benadrukt hij dat enkel de sloop van de huidige verouderde tribune de wettelijke taak van de gemeente is en dat andere investeringen worden gedaan omdat het college het maatschappelijk belangrijk vindt. Volgens de wethouder staat het de vereniging wel vrij zelf te investeren in de kantine, een bestuurskamer of een archiefruimte. Ook zijn er subsidies beschikbaar. De faciliteiten zoals benoemd in het raadsvoorstel zijn volgens het college voldoende voor de club om goed te kunnen functioneren.

In het raadsvoorstel verwijst het college ook naar het voorkomen van precedentwerking: Zo is bij de verplaatsing van HCSC naar de nieuwe locatie een bedrag van €700.000,- beschikbaar gesteld. Dit was gebaseerd op een programma van eisen van de KNVB. Overige investeringen heeft de vereniging zelf moeten doen. Daarnaast heeft JVC in Julianadorp ook een bestuurskamer die tevens dienst doet als wedstrijdsecretariaat. Jasper hoopt dat de gemeenteraad anders oordeelt dan het college en met een amendement komt: “De raad heeft een motie omarmd waarin staat dat de gemeente alles doet om ons te helpen. Nu kunnen ze laten zien dat ze sport in de gemeente een warm hart toedragen.”

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button