Den Helder

Sanering waterbodem Willemsoord in volle gang

Adverentie

Den Helder – De gemeente is gestart met de sanering van de waterbodem aan de zuidzijde van Willemsoord, in het kanaal van de Museumhaven. Dit is nodig omdat een deel van de bodem verontreinigde bagger bevat. In het verleden is het kanaal zo diep mogelijk uitgebaggerd, om de verontreiniging aan te pakken. Maar er is nog steeds restverontreiniging aanwezig. De gemeente is verplicht om de waterbodem te saneren en doet dat door de waterbodem af te dekken met schonere bagger. De afgelopen twee weken zijn de eerste ladingen bagger geplaatst. De werkzaamheden zullen nog een paar weken in beslag nemen.

De sanering vindt plaats in overleg met de provincie Noord-Holland, de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord en het hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier. Samen met de gemeente hebben zij het saneringsplan opgesteld. Daarin staat hoe de waterbodem moet worden ‘aangevuld’ met schonere bagger om zo de verontreiniging af te dekken. Met een schonere baggerlaag voldoet de waterbodem weer aan de milieueisen. Circa 6000 m3 geschikte bagger uit de Wilhelminasluis in Zaandam wordt aangevoerd en gecontroleerd geplaatst op de waterbodem. De bagger is eerst onderzocht door een onafhankelijk adviesbureau. Uit het milieuonderzoek bleek dat de bagger uit Zaandam voldeed aan de kwaliteitseisen die gesteld worden voor de waterbodemsanering in Willemsoord.

De partij bagger uit Zaandam wordt in Den Helder eerst gezeefd om eventuele grotere brokken te verwijderen. Er komen namelijk stukken hout met de bagger mee. “Dat hout komt uit de oude fundering van de Zaanse sluizen en die willen we niet in de waterbodem hebben. Daarom worden deze met een rooster eruit gehaald en afgevoerd naar een verwerkingsbedrijf.”

Schoon en veilig
De sanering wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Helder door Beens Dredging bv. De gemeente staat in contact met Willemsoord bv en Stichting Museumhaven over de uitvoering. De milieukundige begeleiding wordt gedaan door Antea Group, een onafhankelijk milieu-adviesbureau. Zij zien toe op de kwaliteit van de bagger en het juist uitvoeren van het werk. Wethouder Remco Duijnker: “De sanering verloopt voorspoedig. Ik ben blij dat we de waterbodem binnenkort schoner en veiliger kunnen opleveren.” Er zullen er nog enkele ladingen bagger nodig zijn om de waterbodem af te dekken tot de gewenste diepte. Naar verwachting zal het werk half mei zijn afgerond.

Toon meer

Ronald Boutkan

Bovenstaand bericht is geplaatst door Ronald Boutkan, algemeen directeur van Regio Noordkop. Ronald woont in Den Helder en is bereikbaar via ronald@regionoordkop.nl of telefonisch via 0643436070.

Wellicht ook interessant

Back to top button