Den HelderHollands KroonSchagenTexel

Tevredenheid over aanpak corona

Regio – Een grote meerderheid (87 procent) van de respondenten die deelnam aan een onderzoek naar de aanpak en bestrijding van corona, heeft vertrouwen in de manier waarop de overheid omgaat met het coronavirus. Ook vindt 78 procent dat de overheid voldoende maatregelen neemt om verdere verspreiding te voorkomen. De meeste inwoners geven aan de verschillende maatregelen goed op te volgen.

Veel inwoners melden wel dat zij zich zorgen maken over hun gezondheid, de economie en de ontwikkeling van kinderen op school. Positief is dat 57% meer saamhorigheid in de samenleving ervaart en dat veel mensen aangeven dat ze nu meer aandacht hebben voor de mensen om hen heen. Dit – en meer – blijkt uit het belevingsonderzoek dat in de eerste helft van april is uitgevoerd door GGD Hollands Noorden.

Het belevingsonderzoek is gebaseerd op de reacties van 4.084 inwoners uit Noord-Holland Noord van 16 tot 94 jaar. Bekijk de onderzoeksresultaten in de vorm van een factsheet op de website van GGD Hollands Noorden of grafisch weergegeven via de Gezondheidsatlas www.gezondnhn.nl. De belangrijkste bevindingen op een rij:

Informatiebehoefte
De overgrote meerderheid (98%) heeft genoeg – of teveel – informatie ontvangen over corona. De officiële berichtgeving (door overheid, RIVM) wordt goed gewaardeerd. Men gebruikt met name Nederlandse (landelijke) nieuwsuitzendingen op TV of internet (websites, apps) om op de hoogte te blijven.

Houding t.a.v. de aanpak en maatregelen door overheid en inwoners
Men geeft aan de maatregelen over het algemeen goed op te volgen. Alleen het vermijden van winkels scoort slechter: slechts 52% geeft aan die maatregel goed op te volgen.

Ervaringen met corona
Ongeveer de helft (43%) van de inwoners geeft aan de afgelopen maand griepachtige klachten te hebben gehad. Van die groep is bij ongeveer 2% door een test of arts bevestigd dat het om corona ging.

Beleving van de crisis
Heel begrijpelijk is dat veel mensen zich zorgen maken om gezondheid en economie. Opvallend is dat meer mensen zich zorgen maken om de gezondheid van familie of vrienden (81%) dan om hun eigen gezondheid (40%). Het meest maakt men zich zorgen om de economische gevolgen: 82%.

Werksituatie
Uit de cijfers blijkt dat 42% gewoon doorwerkt op locatie, dat 40% nu vooral thuis werkt en dat het werk van 19% van de inwoners nu stil ligt (met name in toerisme, recreatie, horeca).

Sfeer thuis
Ongeveer 16% geeft aan dat de sfeer thuis positief is veranderd, en 11% vindt de sfeer negatief veranderd. De gevolgen zijn vooral zichtbaar in de schermtijd en de tijd die in sociale media gestoken wordt.

Verwachte problemen
Een groot deel (59%) van de inwoners beweegt minder, 25% slaapt slechter en 14% eet ongezonder. Daar staat tegenover dat 35% juist aangeeft bewuster te leven, en 23% komt vaker buiten.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button