Den Helder

Nieuw riool Ooievaarstraat Den Helder

Advertentie:

Den Helder – Verschillende bewoners aan de Ooievaarstraat hebben te maken met wateroverlast. Dat bleek onder andere uit de klachten die de gemeente Den Helder binnenkreeg. De afgelopen periode hebben zij daarom het waterprobleem in kaart gebracht. De wateroverlast zal verminderd en voor een groot deel opgelost worden door de aanleg van een infiltratieriool.

De gemeente legt naast het ‘gewone’ riool een zogenoemd infiltratieriool aan. De gewone rioolbuis is voor vuil water. Het infiltratieriool is voor regenwater. Het vuile water gaat naar de rioolzuivering, het regenwater naar een sloot of gracht in de buurt. Het infiltratieriool vangt het regenwater als het ware op. Zo kan dit water snel worden afgevoerd. De al natte ondergrond wordt zo niet nog meer belast. Ook zullen regenpijpen van woningen rechtstreeks op het regenwaterriool gekoppeld worden. Dat doet de gemeente altijd in overleg met de bewoners en alleen als er geen vervuilende installaties aan de buis zijn gekoppeld. De kosten hiervan betaalt de gemeente. Als bestrating open moet, herstelt de aannemer dat direct.

Waterafvoer in steeg
Naast het wateroverlast in de ondergrond, zijn er ook meldingen van wateroverlast in de steeg. De steeg is niet in eigendom van de gemeente Den Helder. Om deze reden legt de gemeente hier geen drainage aan. Zodra bewoners in de toekomst hier zelf drainage aan willen leggen, kan deze aangesloten worden op een put die de gemeente aan het begin van de steeg wel aanlegt. Ook zorgt de gemeente ervoor dat regenwater vanaf de straat niet de steeg in stroomt. Wilt een bewoner(sgroep) zich inzetten voor drainage in de steeg? Projectleider R. de Wit denkt graag mee, hij is te bereiken via ra.de.wit@denhelder.nl.

Zodra het ontwerp is afgerond gaat de gemeente op zoek naar een aannemer. Het streven is om de uitvoering van de werkzaamheden rond de zomervakantie van 2021 af te ronden.

Zelf doen
Bewoners kunnen ook zelf bijdragen aan minder wateroverlast. Dit kunnen zij doen door hun tuin in te richten met zo min mogelijk tegels en zo veel mogelijk groen. Planten in de grond houden water vast, waardoor dit niet direct de straat op loopt.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

1 reactie

  1. ben benieuwd hoe ze de hemelwaterafvoeren van de woningen op het infiltratieriool gaan aansluiten, vooral de achter aansluitingen wordt een beste uitdaging

Wellicht ook interessant

Back to top button