Politiek

Betere rapportcijfers voor Hollands Kroon

Advertentie:

Anna Paulowna – Tijdens het wekelijkse persmoment meldt burgemeester Rian van Dam namens het college dat het bemoedigend is dat de gemeente Hollands Kroon in de tweejaarlijkse peiling ‘Waar staat je gemeente’ het onder inwoners nu beter doet. Ze wijt dit overwegend aan de extra inzet op communicatie, participatie en digitale dienstverlening. Iets wat het college vanuit het geldende coalitieakkoord als opdracht heeft. “Je merkt dat het ingezette beleid nu zijn vruchten afwerpt.”

In januari 2024 hebben 3.600 willekeurig gekozen inwoners uit Hollands Kroon een brief ontvangen van onderzoeksbureau I&O research, met de uitnodiging mee te doen aan de peiling. Aan dit verzoek hebben 743 inwoners gehoor gegeven. Het responspercentage ligt hiermee iets boven de 20 procent. Dit is vergelijkbaar met de voorgaande jaren.

Over het algemeen zijn de rapportcijfers voor de diverse onderdelen stabiel gebleven. Er is in Hollands Kroon nu meer waardering voor het onderhoud van perken en plantsoenen ten opzichte van de metingen in voorgaande jaren. In 2018 was 30 procent van de respondenten het eens dat perken en plantsoenen goed waren onderhouden. Inmiddels is dit gegroeid naar 40 procent. Het rapportcijfer voor het onderhoud van de openbare ruimte als geheel is echter niet gestegen en blijft een 6,3.   Het valt daarbij op dat de stelling: ‘Er is voldoende parkeergelegenheid in de buurt’, in de loop van de jaren steeds iets minder scoort. Dit kan wijzen op een toename van auto’s in de buurt of dat men zo dicht mogelijk bij het huis wil parkeren. Er is namelijk sinds 2018 al een dalende tendens op dit gebied.

Vertrouwen
Uit de peiling blijkt ook dat meer mensen vertrouwen hebben in hoe de gemeente wordt bestuurd. Dit ligt nu rond het landelijk gemiddelde. Opmerkelijk is dat het vertrouwen in de gebieden Oost en Noord net als in de vorige peilingen nog steeds iets lager ligt dan de gebieden West en Zuid. ‘Heel veel vertrouwen’ is sinds 2018 toegenomen van 13 naar 24 procent en ‘weinig vertrouwen’ is afgenomen van 34 naar 21 procent, waarbij de overige respondenten (55%) neutraal stemden. Het betrekken van inwoners bij het gemeentelijk beleid is ook gestegen met een waardering van 5,2 in 2022 naar een 6,1 nu. Het landelijk gemiddelde van de benchmark ligt op een 6,0.

“Concreet is door de gemeente dit jaar al invulling gegeven aan een aantal wensen van inwoners die terugkomen in de open antwoorden van deze peiling”, aldus Rian van Dam. “Dit gaat onder meer om het herinvoeren van het gemeentenieuws in een papieren krant en het hebben van een fysiek gemeentehuis waar inwoners kunnen binnenlopen met vragen of terecht kunnen voor een afspraak. Verder wordt de participatie in Hollands Kroon sinds een aantal jaren intensiever vormgegeven, bijvoorbeeld online via het participatieplatform denkmee.hollandskroon.nl, maar ook offline in de dorpen.”

Het college is niet van plan nu tevreden achteruit te leunen, maar gaat er verder mee aan de slag om de inwonerstevredenheid nog verder te verbeteren. Alle verzamelde input wordt, waar mogelijk, meegenomen in de diverse beleidsvelden. Het college gaat dus met de resultaten aan de slag. Het rapport ‘Waar staat je gemeente’ is een uitgebreide analyse van de inwonerstevredenheid op allerlei gebied zoals veiligheid, zorg en welzijn. Informatievoorziening en onderhoud.

Toon meer

Hans Boskeljon

Hans Boskeljon is sinds mei 2023 politiek verslaggever voor Regio Noordkop. Hij richt zich uitsluitend op de politiek binnen de gemeente Hollands Kroon. In het verleden was hij onder meer werkzaam bij NRG en als wethouder in de gemeente Den Helder. Hans is bereikbaar via hans@regionoordkop.nl.

Reageer op dit bericht

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Back to top button