Hollands KroonPolitiek

Geen ongeoorloofde staatssteun in contract met Incluzio

Advertentie:

Hollands Kroon – Volgens Tanger Advocaten, de huisadvocaat van de gemeente Hollands Kroon, kan aangetoond kan worden dat er geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun in het contract met zorgaanbieder Incluzio. Het handelen van Hollands Kroon is volgens de advocaat marktconform, waarmee er geen oneerlijk voordeel ontstaat.

De gemeente heeft in het contract met Incluzio sinds dit jaar opgenomen dat zij vier procent van de gemaakte kosten vergoedt. Daarmee krijgt het bedrijf dus onvoorwaardelijke steun van de overheid, waarover de accountant van gemeente Hollands Kroon, QConcepts, waarschuwde dat de wetgever deze constructie zou kunnen aanmerken als staatssteun. Daarop gaf de gemeente aan Tanger Advocaten opdracht dit nader te onderzoeken.

Volgens het onderzoek van Tanger voldoet het contract van de gemeente Hollands Kroon met zorgpartner Incluzio aan vier van de vijf criteria voor staatssteun: De steun wordt verleend aan een onderneming die een economische activiteit verricht, de steun wordt door staatsmiddelen bekostigd, de maatregelen geldt voor één onderneming en de maatregel vervalst in potentie de mededinging en dreigt te leiden tot een ongunstige beïnvloeding van het handelsverkeer in de EU. Geen van de vrijstellingen en uitzonderingen op het staatssteunverbod zijn van toepassing.

Handelen is marktconform
Toch is er volgens Tanger geen sprake van ongeoorloofde staatssteun, omdat aan één criteria niet wordt voldaan: De staatsmiddelen verschaffen geen economisch voordeel dat niet via normale commerciële weg ook zou zijn verkregen. De afspraak tussen de gemeente en Incluzio, dat zij vier procent van de gemaakte kosten vergoeden, is een constructie die ook tussen marktpartijen waargenomen kan worden. Daarbij blijft de vier procent binnen het normale winstpercentage in de zorg van drie tot zeven procent.

Daarmee is de kous af voor de gemeente. Het college schrijft aan de raad dat “overtuigend wordt aangetoond dat er geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun”. De gemeente voelt zich gesterkt in dat standpunt omdat er bij de publicatie van het contract met Incluzio geen andere bedrijven zijn geweest die zich hebben gemeld voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button