Noord-Holland

Provincie: dringend overleg nodig met kabinet over opgave huisvesting verblijfsgerechtigden

Noord-Holland – Het provinciebestuur van Noord-Holland roept op tot dringend overleg met het kabinet over de in 2021 voor huisvesting in aanmerking komende verblijfsgerechtigden in de provincie. Voor 2021 is de taakstelling voor huisvesting bijna verdubbeld, wat bij veel gemeenten naar verwachting tot problemen zal leiden, tot indeplaatsstelling aan toe.

Voor het jaar 2021 is de taakstelling voor de huisvesting van verblijfsgerechtigden bijna verdubbeld ten opzichte van 2020. Daarbij is de opgave voor de provincie Noord-Holland onevenredig hoog. De taakstelling van de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland bij elkaar is lager dan de taakstelling voor Noord-Holland.

Dit stelt de gemeenten in Noord-Holland en het provinciebestuur voor grote uitdagingen. Waar een aantal gemeenten in 2020 in de provincie de huisvestingsuitdaging met kunst- en vliegwerk maar net aan kon, is de bijna verdubbeling dit jaar in combinatie met vele andere problemen zeer moeilijk, zo niet onmogelijk te vervullen.

Onlangs stelde de staatssecretaris van Justitie & Veiligheid de taakstelling naar beneden bij, na onder andere een brandbrief van een aantal gemeenten in Noord-Holland. Dit levert naar de mening van het provinciebestuur helaas onvoldoende op om de problemen het hoofd te bieden.

Grote gevolgen
Gezien de huidige cijfers over de taakstelling versus de behaalde huisvesting zal naar verwachting van de provincie circa 70 procent van de gemeenten in Noord-Holland niet aan de taakstelling kunnen voldoen, wat kan betekenen dat de provincie wettelijk verplicht is in het uiterste geval tot zogenaamde ‘indeplaatsstelling’ over te moeten gaan en de taakstelling voor hen uitvoert.

Gedeputeerde Cees Loggen: “Gemeenten bevinden zich in een perfect storm. Er is een groot woningtekort, vooral aan betaalbare woningen. Dat wordt verergerd door de stikstofproblematiek, nieuwe Rijksregels rondom geluid (Schiphol) waardoor woningen niet gebouwd mogen worden, de coronacrisis, geldtekorten en een gebrek aan bouwvakkers. Daar komt dit jaar bijna een verdubbeling van de taakstelling voor de huisvesting van verblijfsgerechtigden bij. Een aantal gemeenten gaf onlangs aan dat ze het niet meer kunnen bolwerken. Als toezichthouder kunnen wij deze signalen niet negeren.”

Taakstelling
Gemeenten hebben de wettelijke taak mensen met een verblijfsvergunning (verblijfsgerechtigden) te huisvesten. Elk jaar stelt het kabinet met een verdeelsleutel de aantallen per gemeente vast. In 2021 levert dit voor de gemeenten in Noord-Holland bijna een verdubbeling op ten opzichte van de taakstelling 2020.

Het provinciebestuur van Noord-Holland voert namens het Rijk het toezicht uit op de uitvoering van deze taakstelling. Voldoen gemeenten hier niet aan, dan treedt de provincie als toezichthouder ‘in de plaats’ van de gemeente. Provinciale ambtenaren nemen dan de taak over. Dit is de laatste stap van de zogenaamde bestuurlijke interventieladder.

Het probleem is de woningschaarste
De provincie hecht aan een goede huisvesting van alle inwoners van Noord-Holland, waaronder nieuwe Nederlanders. Een vlot huisvestingsproces zorgt ervoor dat opvangcentra (AZC’s) niet overbelast raken en, nog belangrijker, dat zij sneller kunnen integreren. Gezien het belang van een goed huisvestingsproces en de problematiek waar gemeenten mee te kampen hebben, wil de provincie naast de gemeenten staan.

Gedeputeerde Loggen: “Het tekort aan betaalbare woningen wreekt zich overal, ook hier. Maar waar de woningmarktproblematiek oplossen een kwestie van een lange adem is, geldt de Rijkstaakstelling voor dit jaar, 2021. Gemeenten moeten daar verplicht aan voldoen. De factoren tijd en ruimte grijpen dus op elkaar in. Ook wij als provincie kunnen geen ijzer met handen breken. Wij dringen daarom aan op overleg met het kabinet om te kunnen komen tot een oplossing.”

Toon meer

Laura Konkelaar

Dit bericht is geplaatst door Laura Konkelaar. Zij is stagiair bij Regio Noordkop en volgt de opleiding mediaredactiemedewerker op het Mediacollege in Amsterdam. Laura richt zich tijdens haar stage op redactiewerk, filmen en editen. Ze is bereikbaar via laura@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

1 reactie

  1. welja….

    ik zou zeggen netjes achter aan de rij woningzoekenden aansluiten en lekker op de beurt wachten

Back to top button
%d bloggers liken dit: