112Den Helder

Ruim 2900 misdrijven in Den Helder

Den Helder – De gemeente Den Helder heeft 2019 afgesloten met 14.899 incidenten op het gebied van veiligheid. Daarvan zijn er 2.906 misdrijven. Dit is ongeveer gelijk aan 2017 en 2018. In de periode daarvoor zat Den Helder gemiddeld op 20.000 incidenten, waarvan ongeveer 3.800 misdrijven.

Vanaf februari 2020 stijgen de cijfers sterker en in deze periode heeft de gemeenteraad ook zorgen geuit over het aantal woninginbraken, steekpartij en schietincidenten die plaats hebben gevonden. In de eerste vier maanden van 2020 liggen de cijfers gemiddeld 15 procent hoger dan gebruikelijk. “Als de lijn doorzet tot eind dit jaar dan is de prognose dat we uitkomen op 17.500 incidenten”, zo schrijft het college aan de raad.

“In het eerste kwartaal van 2020 zagen we de incidenten stijgen in drie categorieën. Het betreft een sterke stijging van het aantal (woning)inbraken en het aantal schietincidenten (In de politiecijfers terug te vinden onder het kopje moord/doodslag). De derde categorie stijgers is gerelateerd aan de Coronaperiode en betreft de stijging van (digitale)fraude en overlast (drugs, woon en verwarde personen).”

De stijging van het aantal incidenten is besproken in de lokale driehoek. “Hoewel de cijfers in lijn lopen met de cijfers van 2016 en daarvoor, passen zij niet meer in het veiligheidsbeeld van de afgelopen drie jaar en de verdere daling die we met elkaar voor ogen hebben. Dit geldt met name voor de eerste twee categorieën incidenten die ook grote invloed hebben op de veiligheidsbeleving van onze inwoners.”

Woninginbraken
Voor de woninginbraken geldt dat in de meeste gevallen gesproken kan worden over lokale veelplegers. De meeste van deze groep zijn de afgelopen periode vrijgekomen. “Helaas hebben we moeten constateren dat een groot gedeelte teruggevallen is in hun oude patroon. Doordat ze gelijktijdig in vrijheid zijn gesteld, hebben ze met elkaar de inbraakpiek veroorzaakt. Inmiddels zijn vijf verdachten aangehouden en is de inbraakpiek genormaliseerd.”

De driehoek heeft aandacht gevraagd voor deze doelgroep, omdat de huidige afspraken vanuit de HIC aanpak niet meer toereikend genoeg zijn. “In overleg met onze partners in het Ketenhuis wordt gekeken naar een aanvullende aanpak/maatregelen om een volgende inbraakpiek in de toekomst te voorkomen.”

Steek- en schietincidenten
In dezelfde periode is er in het nieuws regelmatig aandacht geweest voor het in bezit hebben van steek- en/of vuurwapens. Ook de raad heeft, net als de driehoek, zorgen geuit over het gebruik van wapens in de openbare ruimte. “Ik kan u meedelen dat de politie acht incidenten in onderzoek heeft. In al deze onderzoeken zijn verdachten aangehouden”, aldus burgemeester Jeroen Nobel.

Het hebben en gebruiken van een wapen is een grote zorg. Hierop acteert de driehoek als volgt:
– De politie heeft invallen gedaan en zal dit blijven doen om illegale wapens van straat te krijgen;
– De gemeente gaat over tot bestuurlijke handhaving bij wapenvondsten in woningen en start voortaan standaard het proces van sluiting van panden. Daarnaast gaan we bekijken of dit net als bij Damoclesbeleid (Sluiting drugspanden) direct kan, het zogenaamde “lik-op-stuk” beleid.
– Overleg met Meld Misdaad Anoniem om specifieke voor Den Helder een campagne te ontwikkelen “Den Helder zoekt wapens”.
– In het project jeugd en drugs is de leeftijd van de personen uitgebreid van 27 naar 35. Daarnaast worden de thema’s drill video’s en wapens onderdeel van de aanpak.

Overlast – cybercrime
In de driehoek is tevens geconstateerd dat doordat mensen veel thuis zijn, zij meer en eerder overlast ervaren en ook meer zaken opmerken waarvan zij melding doen. De reguliere overlastmeldingen worden op de reguliere manier opgepakt in de daarvoor aanwezige processen. Hier zijn geen knelpunten. De Corona meldingen worden meegenomen in de gehele Corona aanpak en de controles die politie en handhavers uitvoeren.

In de nachtopvang en dagbesteding zijn extra maatregelen genomen om de overlast in de openbare ruimte te beperken. “Tevens zien we een stijging van cybercrime. Dit komt doordat mensen meer online zijn en ook actiever zaken online regelen en kopen. Hier is ook landelijk veel aandacht voor.”

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button