Hollands KroonPolitiek

Gemeentelijke monumentenlijst Hollands Kroon krijgt vorm

Adverentie

Anna Paulowna – De gemeente Hollands Kroon heeft in tegenstelling tot veel andere Nederlandse gemeenten nog geen gemeentelijke monumentenlijst en daar dient verandering in te komen. Binnen de gemeente is een shortlist samengesteld van in eerste instantie 68 gebouwen die mogelijk in aanmerking komen voor een monumentale status. Na overleg met de gemeentelijke monumentencommissie en een aantal historische verenigingen zijn uiteindelijk 29 eigenaren van bijzondere panden aangeschreven, waarvan tot nog toe negen positief hebben gereageerd.

Vooralsnog hebben twaalf eigenaren niet gereageerd op het schrijven van de gemeente. Vijf hebben negatief gereageerd op het gemeentelijke verzoek en nog eens drie hebben het voorstel van de gemeente in beraad. Tot slot zijn via het platform van de gemeente drie nieuwe panden aangemeld voor de monumentenlijst, zo bleek tijdens een presentatie van Marco Ton, tijdens de beeldvormende vergadering van de gemeenteraad.

Belemmeringen monumentale status
Ton gaf de gemeenteraad mee dat verschillende vormen van bescherming van panden toegepast kunnen worden: beeldbepalend, karakteristiek en monumentaal. “Eigenaren kunnen terughoudend zijn in verband met bijvoorbeeld toekomstige verbouwingen of wanneer het ten koste gaat van vrijheid en ze geen zin hebben in procedures. Bij een monumentale status hoort het interieur ook bij het monumentale en dit kan dus voor belemmeringen zorgen. De eigenaren hebben dan niet de volledige vrijheid om het interieur in te delen, zoals ze dat zelf graag willen”, zo verduidelijkt Ton.

Wie om deze redenen afziet van een monumentale status, kan het pand vervolgens nog wel als karakteristiek laten bestempelen via het omgevingsplan. “De buitenkant van het pand blijft in stand, maar het interieur mag wel veranderen. Zo kan een pand toch bijdragen aan het karakter van een dorpskern.”

Erfgoed
Naast bijzondere gebouwen die in aanmerking kunnen komen voor de gemeentelijke monumentenlijst, is daarnaast sprake van religieus erfgoed (diverse kerken in dorpskernen), varend erfgoed en het toekennen van een bepaalde waarde aan straten als de Havenstraat in Middenmeer, de Gemeenelandsweg in Den Oever en de Kremersweg in Hippolytushoef. “Die waarde is niet monumentaal, maar er kunnen bijvoorbeeld regels voor deze straten tegen sloop en wijzigingen worden vastgesteld in de omgevingsvisie.”

Ook kan de gemeenteraad van Hollands Kroon in overweging nemen alle stolpen gebouwd voor 1950 de aanduiding karakteristiek mee te geven. Daarnaast kent de gemeente nog bijzondere objecten, zoals de eendenboeten in De Haukes, de barakken in het Joods werkdorp, de Zweedse noodwoningen en de schotbalkenloodsen. Tot slot benoemde Ton de tuinwallen op Wieringen, die de gemeente wil beschermen (vaststellen in de Omgevingsvisie) en een aantal panden die mogelijk wel monumentaal zijn, maar ook in verval geraakt zijn, waaronder het noodgemeentehuis in Kolhorn. “Dat komt in een later stadium aan bod, misschien is het al te vervallen.”

Indien de eigenaar instemt met een monumentale status van het pand, gelden niet alleen strikte regels vanuit de gemeente (bijvoorbeeld een onderhoudsplicht), maar kan de eigenaar ook rekenen op voordelen, zoals bijvoorbeeld een tegemoetkoming in onderhoudskosten, kwijtschelding van leges, een bijdrage voor bouwkundige inspecties en een gratis lidmaatschap van Monumentenwacht. Ook over deze invulling moet de gemeenteraad nog beslissen.

In 2021 zal de monumentenlijst verder worden uitgewerkt. Voor de instandhouding van toekomstige monumentale panden in Hollands Kroon zal naar verwachting € 200.000,- worden uitgetrokken.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button