Noord-Holland

Groot gezondheidsonderzoek GGD Noord-Holland Noord

Noord-Holland – De Gezondheidsmonitor start eind september 2020, een grootschalig vragenlijstonderzoek naar de gezondheid en het welzijn van inwoners van 18 jaar en ouder in alle gemeenten in Noord-Holland-Noord. De Gezondheidsmonitor wordt elke vier jaar door GGD Hollands Noorden uitgevoerd in opdracht van de gemeenten. Bijna 1 op de 10 inwoners van Noord-Holland Noord ontvangt een uitnodiging om mee te doen aan de Gezondheidsmonitor. De resultaten van het onderzoek helpen de gemeenten en de GGD om de gezondheid en het welzijn van de inwoners in onze regio te verbeteren.

Er worden vragen gesteld over onder andere eenzaamheid, beperkingen, stress, leefstijl, mantelzorg, woonomgeving en de invloed van de coronacrisis. Op basis van de resultaten bepalen gemeenten, GGD en andere overheidsinstanties het gezondheidsbeleid voor de komende jaren.

Voor het onderzoek heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ruim 46.500 inwoners geselecteerd uit de 17 gemeenten in Noord-Holland Noord. Deze personen ontvangen vanaf donderdag 24 september een uitnodiging per post om een vragenlijst in te vullen. Meedoen is belangrijk, want elke geselecteerde persoon vertegenwoordigt veel andere inwoners. Een goed beeld van de gezondheid en het welzijn in alle gemeenten en in de regio is alleen mogelijk als zoveel mogelijk mensen de vragenlijst invullen. De GGD hoopt dan ook dat veel mensen hun steentje willen bijdragen en de vragenlijst invullen. Mensen die de vragenlijst via internet invullen, ontvangen voor een aantal onderwerpen een persoonlijk gezondheidsadvies. Personen die niet geselecteerd zijn door het CBS kunnen niet aan het onderzoek deelnemen.

Meer informatie over de Gezondheidsmonitor is te vinden op www.ggdhn.nl/GM2020.

Toon meer

Jamie Verboon

Mijn naam is Jamie Verboon (20) studente aan het Mediacollege in Amsterdam. Tijdens mijn stage bij Regio Noordkop richt ik mij vooral op redactiewerk en radio. Ik ben bereikbaar via jamie@regionoordkop.nl.

Wellicht ook interessant

Back to top button