Noord-Holland

Is de sloot al schoon?

Noord-Holland – Zo’n honderd schouwmeesters controleren vanaf maandag 19 oktober de sloten in het gebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Zij kijken of de sloten voldoende schoon zijn. Een schone sloot is nodig om het water snel af te kunnen voeren naar gemalen tijdens het storm- en regenseizoen. De sloten moeten vrij zijn van (water)planten die de doorstroming van het water belemmeren, overhangende takken en afval. De najaarsschouw start ieder jaar vanaf de derde maandag in oktober.

Eigenaren van een stuk land of een tuin grenzend aan een sloot zijn onderhoudsplichtig en moeten de sloot onderhouden. In enkele gevallen is de onderhoudsplicht anders toegewezen. Op hhnk.nl/legger-wateren is de informatie over sloten grenzend aan een perceel te vinden.

Schone sloten
Een sloot is goed onderhouden als (water)planten, overhangende takken en afval de aan- en afvoer van slootwater niet belemmeren. Een schone sloot heeft goed onderhouden oeverbescherming. Belangrijke schakels in het watersysteem zijn de kunstwerken, duikers en bruggen. Ook deze moeten vrij zijn van (water)planten om verstoppingen te voorkomen.

Naast een goede aan- en afvoer van water zijn waterkwaliteit en ecologie ook van belang. De natuur krijgt op plekken waar dat kan de ruimte. In iedere sloot mag aan de kanten 10% van de waterplanten blijven staan. Er mag bijvoorbeeld bij een sloot van vier meter breed aan beide kanten twintig centimeter begroeiing blijven staan. Waterplanten dragen bij aan een gezonde waterkwaliteit en zorgen voor een stevige oever. Door dit randje te laten staan wordt oeverafslag voorkomen.

Meer informatie is te vinden op de website. Tijdens kantooruren is het schouwteam bereikbaar via telefoonnummer 072 – 582 8282

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button