Noord-Holland

Noord-Holland investeert in wegen, vaarwegen, bruggen en sluizen

Noord-Holland – De provincie Noord-Holland investeert volgend jaar 169 miljoen euro in het verbeteren, vervangen en onderhouden van wegen, vaarwegen, bruggen en sluizen.

De projecten variëren van een fietsveilig kruispunt op Texel en de aanleg van een vrije busbaan tussen Amstelveen en Schiphol tot het vervangen van de oevers van het Noordhollandsch Kanaal. Gedeputeerde Staten leggen het voorstel voor de uitgaven voor aan Provinciale Staten, die hier in november bij de behandeling van de begroting voor 2021 over beslissen.

De provincie Noord-Holland heeft 645 kilometer wegen, 50 kilometer vrij liggende busbanen en 246 kilometer vaarwegen in eigendom. Langs een groot deel van deze N-wegen liggen fietspaden, ongeveer 384 km, die ook eigendom van de provincie zijn. Tot slot hebben ze 590 ‘kunstwerken’, zoals bruggen, sluizen, tunnels en ecoducten. Al deze infrastructuur wordt door de provincie onderhouden en indien nodig verbeterd, vervangen of uitgebreid. In het Integraal Meerjarenprogramma Provinciale Infrastructuur staan alle werkzaamheden voor de periode van 2021 tot 2028.

Kop van Noord-Holland
De provincie werkt onder andere aan een plan voor een fietsveilige oversteek op de kruising N501-Redoute op Texel. In Den Helder is de provincie gestart met de vervanging van de Koopvaardersschutsluis. Ook wordt er gewerkt aan de oeverbeschoeiing in onder andere het Schagerkanaal en het Noordhollandsch Kanaal.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button