Den HelderPolitiek

Wethouder Pieter Kos over sportend naar een baan: “Niet sturen op cijfers, maar investeren in mensen”

Advertentie:

Den Helder – “Opgroeien is geen eenvoudig klusje. Op het pad naar geluk en zelfstandigheid kun je in bepaalde omstandigheden terechtkomen. Je verliest iemand, wordt somber, stopt met school of verliest een baan. Dat heeft impact”, aldus wethouder Pieter Kos van onder meer Participatie.

De gemeente Den Helder volgt een zogenaamd omgekeerd traject om bijstandsgerechtigden, werkzoekenden en andere geïnteresseerden voor werk door sport terug te laten stromen naar de arbeidsmarkt. “De consulenten van de gemeente vragen mensen wie ze zijn en wat hun interesses zijn. Daarop zoeken zij een training die aansluit bij de mensen.” Een nieuw traject staat op het punt van beginnen: met behulp van basketbaltraining door Den Helder Suns een baan vinden.

Vlak voor het begin van de Coronacrisis telde Den Helder circa 1580 bijstandsgerechtigden, wat binnen afzienbare tijd na de uitbraak van het virus steeg naar zo’n 1650 personen. “Veelal waren dat jongeren met flexibele contracten, die op korte termijn in mei weer uitstroomden naar een baan.” De gemeente telt momenteel nog ongeveer 1620 bijstandsgerechtigden.

“De afgelopen jaren is het aantal inwoners met een bijstandsuitkering snel gedaald. Den Helder stond en staat er goed voor. Geen leeftijdscategorie is oververtegenwoordigd. De afgelopen jaren zijn trainingen en re-integratietrajecten succesvol verlopen. De effecten van Corona? Dat is pas achteraf echt zichtbaar en nu alleen speculatief. Het aantal mensen met een WW-uitkering loopt niet hard op door de maatregelen van het Rijk waarbij bedrijven worden ondersteund om de lonen te blijven door betalen. In Den Helder zijn daarnaast veel mensen werkzaam bij de marine en in de zorg, die beide financieel weinig effect hebben ondervonden door Corona”, aldus de wethouder.

Treintje naar zelfstandigheid
Kos meldt dat de trainingen bij het begin van de Coronacrisis in maart tijdelijk zijn stopgezet, maar rond deze periode weer hervat worden. “Om mensen te motiveren, heb je contact nodig. Achter een scherm is niet de beste manier. Persoonlijk contact is belangrijk”, zo meent de wethouder. “Jongeren met een mix van bijvoorbeeld eenzaamheid, een WW-uitkering en een laag zelfbeeld wil je weer zelfvertrouwen geven en ze helpen bij het zetten van stappen naar werk.”

Eerder al heeft de gemeente uitstekende ervaringen opgedaan met de basketballers van de Den Helder Suns. “De basketballers gaven clinics op basisscholen, waarbij deze jongeren een ondersteunende rol vervulden. Op het gebied van de organisatie, maar ook ballen klaar leggen en aanwezig zijn bij thuiswedstrijden. Ze deden van alles. Die basketballers zijn natuurlijk ook een soort van helden voor ze. Na thuiswedstrijden komen de jongeren vervolgens ook in contact met het sponsornetwerk van de club, het treintje richting zelfstandigheid en het uiteindelijke doel: een baan.”

Ontspannend, uitputtend en kameraadschap
De doelgroep voor dit soort trainingen, basketballen of bijvoorbeeld het andere sporttraject boksend naar een baan, is in eerste instantie bedoeld voor jongeren tussen de 16 en 30 jaar. “We willen geen doelgroepen uitsluiten, maar fysiek zijn de trainingen behoorlijk pittig”, aldus de wethouder, die tevens wijst op andere mogelijkheden als taalprojecten, het jongerenpunt en de website van de gemeente Helder Zicht op Werk.

Het fysiek bezig zijn spreekt Kos persoonlijk zeer aan. “Ik heb zelf ook aan basketbal gedaan, geprobeerd te voetballen en tennis gespeeld.” Basketbal lukte hem het best. “Je probeert wat uit. Ik heb mazzel met mijn lengte, basketbal ging goed. Ik vond het leuk en we wonnen. Na schooltijd drie tegen drie spelen op het pleintje. Sport is heel ontspannend, zeker als je banen hebt waarbij je met je hoofd werkt. Fysiek uitputten, dat ligt me en vind ik fijn. Het plezier dat je hebt als je een wedstrijd wint, fantastisch! De kameraadschap die er is binnen een team. Nee, ik sport niet meer. Mijn knieën zijn te slecht. Ik fiets wel graag, maar zoals ik het beoefen, kan je het geen sport noemen.”

Geen harde cijfers
“We wilden als gemeente verder met het traject met Suns Den Helder (zowel de heren als de dames van Dozy worden hierbij betrokken, red.). Waarom de Suns? Heel simpel. Op het gebied van basketbal zijn geen andere alternatieven. Een team uit Leiden hier naar toe halen, dat werkt niet”, aldus Kos, die aangeeft dat deze dagen de laatste puntjes van het trainingstraject besproken worden tussen woordvoerders van de gemeente en de basketbalclub waarna het sporttraject daadwerkelijk kan beginnen.

Wanneer is voor de wethouder het trainingstraject tussen de gemeente en Den Helder Suns geslaagd? Op voorhand worden daar geen harde cijfers of hoge verwachtingen aan gekoppeld door de wethouder. “Ik wil voorkomen dat gestuurd wordt op cijfers, maar dat geïnvesteerd gaat worden in mensen”, zo besluit wethouder Kos.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button