PolitiekTexel

Gemeenteraad Texel stemt in met Toeristisch Toekomstplan

Advertentie:

Texel – Een kleine meerderheid van de gemeenteraad van Texel heeft woensdagavond ingestemd met het Toeristisch Toekomstplan. In het plan staat in brede lijnen beschreven hoe het toerisme op het eiland weer in balans moet komen te staan met het leven van de inwoners. Voor het groeiende aantal bezoekers is het eiland namelijk eigenlijk te klein geworden.

De balans moet worden hervonden door nu verschillende strategische keuzes te maken, zo vindt het Texelse bestuur. De verdere ontwikkeling van het toerisme zal worden geremd en de focus komt te liggen op kleinschalige faciliteiten. Er moet tevens meer inzicht komen op het aantal logies, en de gemeente moet op basis daarvan een maximum kunnen instellen. De brede lijnen die nu in het Toeristisch Toekomstplan zijn geschetst bieden houvast om deze zaken in de toekomst verder te concretiseren. Dit zal gaan door middel van een tweejaarlijkse uitvoeringsagenda. De eerste prioriteit is voor het college de regulering van logies met ontbijt.

Moties en amendementen
Tijdens de raadsvergadering woensdagavond kwamen verschillende raadsleden nog met aanvullende ideeën over het tegengaan van overlast door toeristen. Zou stelde Henry Soyer van GroenLinks voor om te onderzoeken of de verhuur van niet-duurzame gemotoriseerde voertuigen op het eiland kan worden tegengegaan. Hoewel een groot deel van de raadsleden het eens was met de stelling van Soyer dat dit voor veel overlast zorgt, werd het advies van de wethouder om eerst in gesprek te gaan met de marktpartijen door velen verstaan. Verhuurders van dergelijke voertuigen zouden namelijk zelf ook al veel bezig zijn met duurzame ontwikkelingen.

Veronne Koot kwam namens het CDA met een amendement waarmee de capaciteit voor ‘logeren bij de boer’ gewaarborgd zou worden, maar deze vond geen steun. Volgens Koot is er veel vraag naar dergelijke logeerplekken, maar neemt het aantal boeren op Texel af. Haar partij wil daarom graag dat de gemeente deze balans herstelt. De rest van de raad vond het een verkeerde redenatie: Het logeren bij de boer is ontstaan als manier voor boeren om wat extra inkomen te generen. Als steeds meer boeren stoppen met hun bedrijf is deze behoefte er niet meer. Daarnaast zou het garanderen van een aantal kampeerplekken betekenen dat deze over steeds minder boeren verdeeld worden, waardoor de angst ontstaat dat het later alsnog een vorm van massa toerisme wordt.

Complimenten van de burgemeester
Burgemeester Michiel Uitdehaag complimenteerde de raad over de wijze waarop zij het plan besproken en vastgesteld hebben: “Als voorzitter van de gemeenteraad wilde ik toch even zeggen: Dit is een ingewikkeld stuk, waar je als raadslid veel op aangesproken wordt. Ik wil jullie een compliment geven over de bestuurbaarheid van deze gemeente en het feit dat u in deze raad gaat zitten. Het is een belangrijk dossier voor het eiland. Voor de kijkers thuis: Nu gaan we aan de slag met het beleid. Het zal nog even duren voordat er echt iets zal veranderen, maar de richting is nu duidelijk.”

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button