Cultuur/NatuurJeugd

Zoektocht naar nieuw speeltoestel Van der Vaartplantsoen

Advertentie:

Het ruimtenet dat 22 jaar onderdeel uitmaakte van het Van der Vaart plantsoen in Den Helder is verwijderd omdat de netten van het speeltoestel zodanig versleten waren dat zij niet meer gerepareerd konden worden. Vanuit de gebruikers van het park is de vraag gekomen of er iets voor terug kan komen. Voor het vervangen van speeltoestellen is in 2020 een budget beschikbaar van € 81.000,-. Dat is minder dan wat het ruimtenet heeft gekost.

De verwachting is dat een nieuw ruimtenet tussen de € 80.000 en € 120.000 zal gaan kosten. Om de kosten inzichtelijk te krijgen is door de gemeente een offerte aangevraagd bij de leverancier van het vorige ruimtenet.

Onderhoud
Het noordelijk deel van het Van der Vaartplantsoen is bij de aanleg ingericht als een natuurlijke zone, met onder meer bloemrijke kruidenvegetaties. Deze vegetaties zijn de laatste jaren verruigd door rietgroei, waardoor dit deel zijn oorspronkelijk bedoelde uitstraling is kwijtgeraakt. Om deze uitstraling te herstellen wordt het beheer aangepast. Dit betekent een wijziging van het maairegime door op een andere wijze te maaien en op andere tijdstippen in het jaar. De waterlopen worden geschoond om het te veel aan riet te verwijderen.

Toon meer

Ronald Boutkan

Ronald Boutkan is werkzaam als hoofdredacteur / algemeen directeur van Regio Noordkop. Ook presenteert hij Ron & Geer, Hollands Glorie en werkt hij mee aan De Week op Zaterdag, allen radioprogramma's van Regio Noordkop. Ronald woont in Den Helder en is bereikbaar via ronald@regionoordkop.nl of telefonisch via 0643436070.

Wellicht ook interessant

Back to top button