Den HelderPolitiek

Gevels Julianaplein blijven ‘lelijk eendje van de binnenstad’

Den Helder – De kans dat de gevels van winkelruimtes en appartementen gelegen aan het Julianaplein (en deels de hoek om de Beatrixstraat in, boven de HEMA) net zo statig worden opgeknapt als elders in de binnenstad, is verwaarloosbaar. Volgens Mulder Beheer, beheerder en bestuurder van de twee Verenigingen van Eigenaren (VVE), is sprake van ernstig achterstallig onderhoud in combinatie met het onvoldoende reserveren van financiële middelen. Volgens B&W heeft de beheerder aangegeven dat “verfraaiing van de gevels leuk zou zijn, maar dat de focus ligt op het wegwerken en de financiering binnen de VVE van achterstallig onderhoud”.

Wat gevelrenovatie aan het stationsplein in Den Helder betreft biedt eigenaar Bos van Hotel Wienerhof de gemeente meer perspectief. In een gesprek met wethouder Michiel Wouters en directeur Ferdinand Vreugdenhil van Zeestad heeft Bos het verzoek gedaan een deel van de hotelfunctie om te zetten naar woningen. Op deze manier verwacht Bos de kansen voor een gunstige financiering te vergroten, waardoor een renovatie/gevelverbetering mogelijk in zicht komt.

Onaantrekkelijke gevel
Het college van B&W bestempelt de gevel van Hotel Wienerhof als ‘onaantrekkelijk’ en “ziet er slecht uit”, waarbij gewezen wordt naar de beeldbepalende locatie van het hotel. “Indien hotel Wienerhof weer een aantrekkelijk gebouw gaat worden en dat wordt bevorderd door de functie te veranderen van hotel naar wonen, is dit een positieve ontwikkeling”, zo laat het college weten.

Na dit gesprek is door de gemeente bekeken welke eisen worden gesteld aan wonen op deze locatie. Bij nieuw- of verbouw moet aan de geldende regels van het bouwbesluit worden voldaan. De feitelijke toekomstige situatie zal bepalen waar mogelijk wordt afgeweken op het bestemmingsplan en waar in voorzien dient te worden, bijvoorbeeld nadere eisen aan de parkeersituatie.

Verzoek voor appartementen
Door de gemeente is aan Bos geadviseerd een principeverzoek in te dienen, zodat het initiatief kan worden beoordeeld. Dit verzoek is op 26 augustus ingediend, waarbij is verzocht een deel van het hotel te gebruiken als zogenaamde longstay appartementen, zoals bijvoorbeeld een langer verblijf dan een toeristisch verblijf en variërend van enkele maanden tot een jaar. Dit gebruik dient ook weer omkeerbaar te zijn, zodat kan worden volstaan aan een steeds wisselende vraag.

Vooralsnog worden dus geen gevelwijzigingen of wijzigingen van de plattegronden doorgevoerd. Het principeverzoek is momenteel bij de gemeente in behandeling.

Achterstallig onderhoud
Voor de twee VvE’s aan het Julianaplein, de VvE vanaf het nieuwe gebouw de Zusters tot aan de Watertoren en de VvE vanaf het complex HEMA en de bovenliggende appartementen de hoek om tot aan Zevenskoop, heeft het prioriteit het achterstallig onderhoud weg te werken voordat ook maar geacht kan worden aan het opknappen van gevels. De beheerder zet bij de VvE Hema/appartementen in op het verwijderen van asbest, waardoor de constructie beter zichtbaar wordt en bovendien onderzocht kan worden hoe de kwaliteit is van de betonconstructie.

Kostenplaatje gevelrenovatie
Aan West 8 is gevraagd aan te geven hoe de uitstraling van de omgeving Julianaplein verbeterd kan worden en daarin de kansen voor de verduurzaming van het vastgoed mee te nemen. Tevens is om een indicatie van de kosten gevraagd. Hierin zijn ook kosten voor verduurzamingsmaatregelen meegenomen.

Uit de inventarisatie van de gebouwen blijkt in het algemeen de armoedige uitstraling van de gebouwen, weinig architectonische ambitie van de luifels van winkels, weinig aandacht voor detail, onduidelijke entrees en dat de beleving vanaf het maaiveld monotoon is. De verbouwkosten die West 8 in kaart heeft gebracht, kent een minimale en maximale variant waarbij het verschil in kosten met name zit in het uitgebreider slopen en vernieuwen en daarnaast verduurzaming van de gebouwen. Het totaal aan investeringskosten bij de minimale variant bedraagt € 1.419.000,- terwijl de maximale variant uitkomt op een bedrag van € 9.807.000,-.

Vijf tot zeven jaar
Voor het bestuur van de VvE’s kost het tijd om een nieuwe structuur aan te brengen en de eigenaars binnen VVE’s mee te krijgen in de plannen en de daarbij behoren verhoging van de maandelijkse bijdrage aan de VvE. Partijen hebben aangegeven dat het om een meerjarenplan gaat en dat daar vijf tot zeven jaar voor moet worden uitgetrokken om het onderhoud op orde te krijgen. De gemeente heeft al aangegeven niet bij te dragen in het onderhoud van gebouwen van particulieren, dan wel een subsidie te verstrekken.

De minimale variant, zoals door West 8 gepresenteerd, kan aansluiten op deze onderhoudswerkzaamheden om iets extra’s aan de gebouwen te kunnen doen en het meer met elkaar in overeenstemming te kunnen brengen. Dit sluit aan bij de werkwijze en niveau van het gevelrenovatiefonds zoals tot nu toe gehanteerd. Deze financiële bijdrage wordt pas over enkele jaren verstrekt, namelijk op het moment dat onderhoudswerkzaamheden daadwerkelijk worden uitgevoerd. De verwachting is dat over circa vier jaar geld voor deze plannen beschikbaar komen. De gemeente en de betrokken partijen blijven hierover in contact met elkaar.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button