Hollands KroonPolitiek

Hollands Kroon: meer enthousiasme voor lokale politiek bij vrouwen en jongeren

Advertentie:

Hollands Kroon – Raadsleden Daan Pruimboom (Onafhankelijk Hollands Kroon) en Lars Ruiter (Groep Ruiter) zijn naar aanleiding van een raadsbreed aangenomen motie gestart met een project om meer jongeren bij de lokale politiek in Hollands Kroon te betrekken. Daarnaast gaat de gemeente begin volgend jaar een cursus verzorgen met als doel meer mensen, met name meer vrouwen en jongeren, bij de lokale politiek te betrekken, hen beter te informeren en tot slot met de hoop dat het opkomstpercentage voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 hoger ligt dan de vorige verkiezingen waarbij 50,6% van de inwoners de gang naar het stembureau maakten.

Tijdens een digitale bijeenkomst tussen de gemeenteraad van Hollands Kroon en de commissaris van de Koning Arthur van Dijk (foto) is het initiatief van Pruimboom en Ruiter voor meer participatie van jongeren in de lokale politiek uitvoerig aan bod gekomen. “Jongeren gaan minder vaak naar de stembus, ze zijn minder vaak lid van een politieke partij en bezoeken minder vaak inspraakavonden. Het is nodig dat jongeren beschikken over politieke vaardigheden. Basisvaardigheden zijn vereist. Hoe is de verhouding tussen de gemeenteraad en het college van B&W? Hoe worden besluiten genomen en hoe kun je ervoor zorgen dat je eigen inbreng hebt?”, zo opent Ruiter enthousiast de digitale discussie binnen de raad met als geïnteresseerd toehoorder Arthur van Dijk.

Politiek platform voor jongeren
Collega-raadslid Pruimboom valt Ruiter bij met onder andere een uitleg over de samengestelde werkgroep Stimulering Politieke Participatie Jongeren, waarin onder andere vier raadsleden vertegenwoordigd zijn: “De bedoeling was om een Hollands Kroon Jongerenweek te houden voor basisscholen en het voortgezet onderwijs in de regio met bijvoorbeeld een bezoek aan het gemeentehuis, workshops en het simuleren van een raadsvergadering met scholieren. Door corona is dit noodgedwongen naar volgend jaar verschoven.”

Wel is ondertussen een participatie platform gestart. “Jongeren kunnen hierop met de gemeente in debat. Daarnaast zijn we bezig met vervolgstappen zoals bijvoorbeeld gastsprekers vanuit de politiek bij Wiringherlant en het houden van politieke cafés”, zo legt Pruimboom verder uit.

Voorbeeld
“Wat is de doelstelling? Wat zou het resultaat van de inspanningen moeten zijn?”, zo vraagt burgemeester Rian van Dam in de digitale bijeenkomst het tweetal. “Een hogere stembusgang van jongeren. Het mondiger maken zodat jongeren meer meepraten en makkelijker contact opnemen met raadsleden”, zo antwoordt Ruiter, terwijl Pruimboom toevoegt: “Het bijbrengen van enthousiasme voor de lokale politiek bij jongeren.”

“Een voorbeeld van jongerenparticipatie, dat zijn jullie zelf. Een toonbeeld van politieke betrokkenheid”, zo spreekt Arthur van Dijk vanachter het beeldscherm de twee jonge raadsleden complimenteus toe en meldt dat in Hollands Kroon goed getrokken wordt aan de jongerenparticipatie.

De commissaris van de Koning wijst de raadsleden op het Belastingspel waarin geleerd wordt om keuzes te maken en wat wellicht een leuk idee is voor de bijeenkomsten op Wiringherlant. “Je spreekt met elkaar een aantal wensen af. Gaan we voor een fietsbrug wat scholieren 5 km omfietsen scheelt of houden we het zwembad open? Politiek is keuzes maken die betaalbaar moeten blijven. Belastingverhoging of bezuinigen? In een soort van Lagerhuis opstelling is het dan keuzes maken. Wat is belangrijk en wat niet? We moeten ons bezig blijven houden met wat we belangrijk vinden”, zo besluit Van Dijk. Corona of niet.

Meer vrouwen en jongeren
Joke van der Plas, plaatsvervangend griffier bij gemeente Hollands Kroon, juicht het initiatief van Ruiter en Pruimboom toe om meer jongeren in de lokale politiek te betrekken, maar daarnaast mogen ook meer vrouwen plaatsnemen in de raadszaal. “Het blijkt dat de gemeenteraad van Hollands Kroon niet helemaal in balans is en we hopen dat met name jongeren en vrouwen meer willen participeren in het raadswerk. Natuurlijk is iedereen welkom, maar we hopen vrouwen en jongeren meer te betrekken bij de politiek.”

Gemeente Hollands Kroon is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken uitgekozen om als één van 30 Nederlandse gemeenten op kosten van de staat haar inwoners een politieke cursus van ProDemos aan te bieden. Deze cursus kent vijf bijeenkomsten in de raadszaal van de gemeente in februari en maart en naast informatie hoe de lokale politiek in elkaar steekt, staan ontmoetingen met burgemeester Rian van Dam, wethouders en raadsleden op het programma. Zo’n 200 gemeenten in Nederland gingen Hollands Kroon voor, maar de gemeente is de enige in de Noordkop die de cursus krijgt aangeboden vanuit het ministerie. “Dat is gewoon leuk en uniek.”

Via de website van gemeente Hollands Kroon zal vanaf half november meer informatie te vinden zijn over de cursus voor de inwoners. “We zijn nu nog bezig met de opzetfase, maar als mensen geïnteresseerd zijn en nu al meer willen weten, kunnen ze een mailtje sturen naar griffie@hollandskroon.nl“, zo besluit Van der Plas, die tot slot aangeeft dat aan de cursus 30 personen kunnen deelnemen en dat de intentie is om de cursus fysiek te laten plaatsvinden. Mocht dat vanwege het coronavirus geen optie zijn, dan wordt de cursus digitaal verzorgd.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button