Rijk start aanbesteding voor nieuwe zonneparken bij Middenmeer en Agriport

Agriport – Rijkswaterstaat zal begin 2022 samen met het Rijksvastgoedbedrijf en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gronden rondom de afslagen 10 (Wognum), 10a (Abbekerk), 11 (Medemblik) en 12 (Middenmeer) langs de A7 op de markt brengen voor de realisatie van nieuwe zonneparken.

Vier plekken in één procedure
De toekomstige exploitant krijgt na het winnen van de aanbestedingsprocedure een gebruiksrecht om op de gronden zonnepanelen te plaatsen. Met uitzondering van aansluiting 10a (Abbekerk) zijn alle locaties in eigendom van de Staat en vallen deze binnen beheergebied van Rijkswaterstaat. De percelen bij aansluiting Abbekerk zijn in eigendom van Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier. Het voornemen van het Hoogheemraadschap is om deze percelen op termijn over te dragen aan de gemeente Medemblik.

De locatie bij Middenmeer.

Participatie
Het project Zon langs de A7 is onderdeel van het pilotprogramma ‘Hernieuwbare energie op Rijksgrond’. Eerder zijn de locaties langs de A7 in de Regionale Energiestrategie (RES 1.0) aangewezen als voorkeursgebied voor het plaatsen van zonnepanelen. Hieraan wordt dus al snel concreet invulling gegeven.

Om de aanbesteding goed te laten verlopen, hebben Hollands Kroon en Medemblik nauw met Rijkswaterstaat samengewerkt. Daardoor is er nu één gelijkluidende aanpak voor beide gemeenten. De partijen vinden het belangrijk om te voldoen aan de wens uit het Klimaatakkoord, namelijk dat de omgeving kan meeprofiteren van duurzame projecten. Daarom heeft de gemeente bepaalde eisen gesteld aan de participatie. De uiteindelijke ontwikkelaar moet die verantwoordelijkheid dragen, zowel procedureel als financieel. Als dit onvoldoende gebeurt, kunnen de gemeenten weigeren mee te werken aan de ontwikkeling.

Mobiele versie afsluiten