Overige

Waddenfonds stelt subsidiepot van € 8,5 miljoen beschikbaar

Advertentie:

Kop van Noord-Holland – Het Waddenfonds start twee nieuwe subsidieregelingen voor zowel kleinschalige als grote projecten in het Waddengebied. Voor de subsidieregeling STUW ’23, die is bedoeld voor grote projecten is € 8 miljoen beschikbaar. Voor kleinschalige initiatieven trekt het Waddenfonds via het Budget Lokale Innovaties € 500.000,- uit. Over de subsidieregelingen wordt op woensdag 8 februari een informatiebijeenkomst gehouden in Wieringerwerf.

Deze vindt tussen 09:00 en 12:00 uur plaats in vergaderlocatie Leven van de wind aan Oosterterpweg 12. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via www.waddenfonds.nl. Tijdens de informatiesessie wordt algemene informatie verstrekt over de subsidieregelingen. Ook is er de mogelijkheid in een persoonlijk gesprek met vertegenwoordigers van het Waddenfonds van gedachten te wisselen over het eigen project en specifieke vragen te stellen.

Zowel bedrijven, organisaties als lokale overheden kunnen een beroep doen op de regeling STUW ’23. Per project kan er maximaal € 1 miljoen worden aangevraagd. Subsidiëring is mogelijk als het project een bijdrage levert aan één van de acht thema’s van het Waddenfonds. Voor kleinschalige projecten kan ten hoogste € 50.000,- subsidie worden aangevraagd. Hier gaat het om projecten die de leefbaarheid in kleine gemeenschappen stimuleert. Zowel bedrijven als verenigingen en stichtingen kunnen een aanvraag indienen voor het Budget Lokale Innovaties. Vanaf 1 maart 2023 kunnen voor beide subsidieregelingen aanvragen worden ingediend.

Toon meer

Peter Rus

Peter Rus is sinds januari 2023 werkzaam bij Regio Noordkop als journalist. Hij is bereikbaar via peter@regionoordkop.nl en via 0625487127.

Wellicht ook interessant

Back to top button