Den Helder

Kansrijke maatregelen voor betere bereikbaarheid Den Helder

Den Helder – Hoe kan de bereikbaarheid van Den Helder worden verbeterd? Het is een vraag die de regio al lange tijd bezighoudt. Snel te realiseren oplossingen zijn bijvoorbeeld het vervangen van verkeerslichteninstallaties door meer geavanceerde apparatuur en het aanpassen van wegaansluitingen, maar er is nu ook een idee voor een middellange termijnoplossing.

Movares heeft in opdracht van De Kop Werkt! een aantal kansrijke maatregelen uitgewerkt die mogelijk een oplossing bieden voor dit vraagstuk. Movares heeft de verschillende onderzoeken naar de verbetering van de bereikbaarheid uit het verleden geanalyseerd. Het rapport geeft aan welke in het verleden onderzochte oplossingen ook nu, in de huidige tijd, structurele verbetering kunnen geven. Vervolgens is een aanbeveling gedaan welke oplossingen kansrijk zijn om de bereikbaarheid op middellange termijn structureel te verbeteren en die nadere uitwerking verdienen. Het bestuurlijk trio Bereikbaarheid De Kop Werkt! heeft het rapport geaccordeerd en besloten is om opdracht te verlenen om deze maatregelen verder uit te werken en de effectiviteit daarvan inzichtelijk te maken.

Begin deze maand is deze opdracht verstrekt aan bureau Sweco. De kansrijke maatregelen die nader worden uitgewerkt zijn:
1 Ongelijkvloerse kruising N250 – Havenweg
2 Nieuwe brug over het Noord Hollands kanaal: Ravelijnbrug
3 Reserveringssysteem TESO
4 Dynamisch verkeersmanagement

De verwachting is dat Sweco, de uitwerking van deze maatregelen en het effect daarvan op de verkeersdoorstroming, in de loop van 2020 levert, zo mogelijk voor de zomer. Het rapport wordt betrokken bij het uit te werken langere termijnperspectief voor de maritieme ontwikkeling van Den Helder.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button