Hollands Kroon

WOZ-aanslag Hollands Kroon eind februari in de brievenbus

Advertentie:

Hollands Kroon – De aanslag gemeentelijke belastingen met daarop de WOZ-beschikking krijgen de inwoners van Hollands Kroon rond 26 februari in de brievenbus. Op het biljet staat aangegeven voor welke belastingen de ontvanger wordt aangeslagen en de vastgestelde WOZ-waarde(n) van de in eigen object(en) voor dit jaar.

Ook dit jaar verstuurt de gemeente de aanslagen digitaal via de berichtenbox van Mijn Overheid. Dit kan alleen voor de inwoners die bij Mijn Overheid hebben aangegeven dat zij deze berichten digitaal willen ontvangen. Middels een e-mail waarin wordt aangegeven dat er een bericht voor voor de ontvanger klaar staat. Na inloggen met de DigiD kan de aanslag worden bekeken. In deze gevallen wordt de aanslag niet meer op papier gezonden.

De gemeente heeft de WOZ-waarde van de woningen, bedrijfspanden en/of gronden voor dit jaar opnieuw vastgesteld. Wie het niet eens is met de waarde, dan kunt de eigenaar contact met de gemeente. De gemeente wil net als de eigenaren, dat de WOZ-waarden kloppen. De gemeente heeft er namelijk geen enkel belang bij om de waarde te hoog (of te laag) vast te stellen. Voor overleg kan contact worden opgenomen met de medewerkers van team WOZ/Belastingen via telefoonnummer 088 – 3215000.

Wie er met een van de medewerkers van team WOZ/Belastingen niet uitkomt, dan kan alsnog formeel (binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet) bezwaar worden gemaakt. Ook formeel bezwaar maken is altijd gratis en kan vaak zonder een gespecialiseerd bureau. Een bezwaar moet schriftelijk worden ingediend. Bezwaar per e-mail kan alleen als het getekende bezwaar als bijlage wordt meegestuurd.

Wie het gevoel heeft dat de WOZ-waarde niet correct is, kijk eerst in het taxatieverslag. Het taxatieverslag is te downloaden via Mijn HK. Het taxatieverslag is ook in te zien via de berichtenbox van Mijn Overheid. Op het taxatieverslag is ook te zien of de bij bekende gegevens van de object(en) juist zijn.

Ontwikkeling WOZ-waarden
Ondanks de Coronacrisis zijn de huizenprijzen in het afgelopen jaar flink gestegen. Ook in Hollands Kroon. De gemiddelde stijging bedraagt elf procent. Dit is een gemiddelde. Dit kan per object verschillen. Bij de niet-woningen is er een gemiddelde stijging van ongeveer vijf procent. Dus ondanks dat de tarieven nauwelijks zijn gestegen (alleen een procent inflatieverhoging), kan de WOZ waarde fors hoger uitvallen dan vorig jaar. Meer informatie hierover op de website van de Waarderingskamer.

Onder bepaalde voorwaarden is kwijtschelding mogelijk. De gemeente heeft een samenwerkingsverband op het gebied van kwijtschelding met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Via de website van het hoogheemraadschap is kwijtschelding aan te vragen. Log in op deze website met de DigiD en volg de verdere instructies op. Voor vragen over kwijtschelding neem contact op met de medewerkers van team Invordering.

Zelfstandige/ondernemer en geraakt door de corona-crisis, neem dan contact op over de mogelijkheden voor een betalingsregeling op maat via de website

Nog vragen? Kijk eerst of voor een antwoord in de lijst van veelgestelde vragen WOZ of bij de veelgestelde vragen belastingen. Ook de tarieven zijn hier vermeld. Staat een vraag er niet bij of is er een andere vraag of twijfels over uw WOZ-waarde of over één van de gemeentelijke heffingen? Belt dan met de medewerkers van WOZ/Belastingen. Deze zijn bereikbaar tussen 8.00 en 17.00 uur op het algemene telefoonnummer 088 – 321 5000. Vragen/opmerkingen kunnen ook via het contactformulier. Daarnaast is het mogelijk om de vraag te stellen via Facebook, Twitter of WhatsApp.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button