Den Helder

Oprichter Rugbyclub Den Helder overleden

Advertentie:

Den Helder – Op 3 februari jongstleden is in zijn woonplaats in het Verenigd Koninkrijk op 86-jarige leeftijd Ernest William (Bill) Leaning overleden. Hij was in 1975 de oprichter van RC Den Helder en indirect ook verantwoordelijk voor het ontstaan van RUSH, de rugbyclub uit Schagen.

In het jaar 1975 was de heer Leaning geplaatst als onderofficier voor de Royal Navy bij de Koninklijke Marine. In die tijd was alleen de Officieren Adelborsten Rugbyclub in Den Helder de plek waar men rugby kon spelen, maar omdat Leaning geen officier of adelborst was, bleek dit niet mogelijk voor hem. Hierop heeft hij alles in het werk gezet om zelf een vereniging op te zetten. Dit lukte hem in het jaar 1975.

Naast spelers woonachtig in Den Helder, speelden er ook een aantal uit de buurgemeente Schagen. De reisafstand werd hun uiteindelijk te veel, waarna deze spelers in Schagen ook een rugbyclub op hebben gericht. De heer Leaning ging met zijn gezin begin jaren 80 weer terug naar het Britse eiland. Door zijn inzet is hij toen als eerste benoemd tot Erelid van RCDH. Er was nog sporadisch contact.

Sociale media
Vooral door de opkomst van social media was het voor hem de laatste jaren makkelijker geworden om zijn club te volgen. Hij was vooral trots dat ook de jeugd van RCDH steeds beter ging presteren.

Op 1 maart wordt Leaning in North Wiltshire gecremeerd onder de noten van zijn geliefde rugbylied Sweet Chariot, het lied dat hij de Helderse rugbyers ook had geleerd. Bij RCDH zullen ze hem eren met een minuut stilte voor de jeugdwedstrijd op 2 maart. Bij de wedstrijd van de senioren op 10 maart tegen RUSH wordt ook aandacht aan de oprichter besteed. Verder doet RCDH een donatie aan The Lewy Body Society. Dit omdat Leaning aan deze ziekte is overleden en de familie voor deze stichting een fundraising heeft georganiseerd.

Toon meer

Albert Bronk

Albert Bronk is sportverslaggever bij Regio Noordkop. Je treft hem bij het voetbal, het wielrennen, hockey, zwemmen, judo en op tal van andere sportieve locaties. Tips, nieuws of suggesties voor Albert? Mail naar sport@regionoordkop.nl

3 reacties

  1. Het is wel bijzonder, dat een Engelsman een nog steeds bestaande sportclub opricht in Den Helder waarbij hij wist dat zijn verblijf hier maar tijdelijk zou zijn. Ik vermoed dat Bill de middelste man met een rode v-vorm op zijn shirt op de voorste rij is. Verder meen ik te ontwaren Cees Sluiter, Rob Dieben en Joop van de Beek? Any way Bill, thanks for your effort to Den Helder and Rest In Peace.

  2. Een van de eerste spelers Ben Schrieken, wonend in Oud Den Helder, was ten tijde van de oprichting in 1975 raadslid van de PvdA. Ik meen dat bij mijn eerste van de twee radio-interviews over deze rugbyclub ook de Engelsman aanwezig was. Het voortbestaan van deze club heeft door gemeentelijke perikelen korte tijd aan een zijde draadje gehangen. De adelborsen rugbyvereniging heeft ook een interessant verleden. Hier zou ik t.z.t. nog een item aan kunnen wijden.

  3. Even ter aanvulling….Op initiatief van Henk Oderkerk, Rob Dieben, Peter van de Munnik en Joop van Beek werd er in Den Helder een rugbyclub opgericht. In Den Helder bestond al een rugbyclub van de officieren en adelborsten, maar niet-marinemensen konden hiervan geen lid worden. Vandaar dit initiatief voor de burgerij een rugbyclub op te richten. Vanaf het begin hadden zich tien man aangemeld, onder hen PvdA raadslid Ben Schrieken. Tijdig hadden de initiatiefnemers contact opgenomen met de Nederlandse Rugby Bond. Deze adviseerde hen te trachten 25-30 belangstellenden bij elkaar te krijgen. De gemeente Den Helder beloofde dat de club, mits zij ingeschreven stond bij de Rugby Bond, kon rekenen op een speelveld. De club werd vanaf het begin gesponsord door Bistro ‘De Gasterie’. Toen op 28 oktober 1975 de oprichting een feit was, koos de aangestelde werkcommissie ervoor dat men vanaf 30 oktober 1975 verder ging als ‘Rugbyclub Den Helder’ en de clubkleuren rood en geel zouden zijn. Het voorlopige bestuur bestond uit voorzitter Cees Sluiter, secretaris John Harthoorn en penningmeester Mw. T. Timmer. In het begin werd er vooral op de bonnefooi gespeeld met hier en daar een vriendschappelijke wedstrijd. In 1975 was immers het rugbyspel nog niet zo bekend maar toen de Engelsman Bill Leaning besloot de Helderse club te willen trainen, kwam er meer structuur in het spel en de organisatie. p.s. de vader van mede oprichter Henk Oderkerk heeft een tijdje met mijn vader op het KIM aan de Buitenhaven gewerkt. Marinus Vermooten

Wellicht ook interessant

Back to top button