Hollands KroonPolitiek

Hollands Kroon werkt aan uitvoeringsplan klimaatverandering

Advertentie:

Anna Paulowna – Samen met de provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de gemeente Hollands Kroon de taak om dit jaar een uitvoeringsplan te maken waarin de werkwijze om klimaatverandering tegen te gaan wordt beschreven. Ook dit plan maakt deel uit van het Programma Duurzaamheid van de gemeente en is met name gericht om in 2050 klimaatbestendig te zijn. Het voorkomen van hittestress, wateroverlast maar ook watertekort staan hierin centraal.

Het klimaat verandert en dat is voor iedereen waarneembaar. Langdurige droogte of hevige neerslag komt vaker voor en kan schade opleveren voor de leefomgeving. Hitte veroorzaakt bijvoorbeeld problemen aan de infrastructuur door uitzetting van wegen, maar kan ook voor veel ongemak zorgen voor kwetsbare en oudere mensen. Een hittegolf heeft invloed op de dagelijkse dingen als werken, leren en de manier van leven. Teveel water op akkers zorgt voor mislukte oogsten voor agrariërs en op wegen voor gevaarlijke situatie voor weggebruikers. Een groot deel van de gemeente Hollands Kroon ligt onder zeeniveau en merkt dus de gevolgen van wateroverlast.

Samenwerking bij Deltaprogramma
Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie is een plan van het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Hollands Kroon werkt in dit programma samen met de gemeenten Den Helder, Schagen en Texel en ook de provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap. Nagedacht wordt over een nieuwe visie over hoe om te gaan met water (waterberging, verzilting, wateropvang). Uiteindelijk is het de bedoeling dat bij de ruimtelijke inrichting van de gemeente automatisch rekening wordt gehouden met water. Klimaatbestendig en waterrobuuste inrichting: dat is het streven van dit samenwerkingsverband voor 2050. De klimaatverandering mag slechts minimale invloed hebben op de leefbaarheid, gezondheid, welzijn en economie.

De gemeente wil in de toekomst bij elke herinrichting en nieuwe openbare ruimte onderzoeken of klimaatgerichte maatregelen nodig zijn. Verder gebeurt dit in samenhang met duurzame energie en met aandacht voor biodiversiteit. Ook zal een beroep worden gedaan op inwoners en ondernemers in de hoop op groenere tuinen, straten en bedrijventerreinen. De gemeente vervangt tot en met 2022 de riolering om zo in te spelen op hevige stortbuien.

Zeven ambities
De regionale aanpak van Hollands Kroon, Den Helder, Schagen en Texel richt zich op de zeven ambities uit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Kwetsbaarheden voor de klimaatthema’s wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen zijn binnen deze regio in kaart gebracht. Ook de effecten die dat met zich meebrengt, zijn verwoord. Elke zes jaar zal deze test opnieuw worden uitgevoerd en geanalyseerd waarbij de regio is onderverdeeld in vitaal platteland, duurzame infrastructuur en leefbare kernen.

Een tweede stap is om de dialoog over klimaatveranderingen aan te gaan met bijvoorbeeld de Veiligheidsregio maar ook ziekenhuizen en LTO. De uitvoeringsagenda wordt dit jaar opgesteld en de gemeente wil bewuster omgaan met de snijvlakken met energietransitie en biodiversiteit. Bijvoorbeeld als de straat open gaat voor vervanging van de riolering kan ook het groen worden aangepakt.

Het Deltaprogramma kent tot slot de onderdelen stimuleren en faciliteren (het delen van kennis en ervaring), reguleren en borgen (opnemen in gemeentelijk beleid, plannen en projecten) en handelen bij calamiteiten.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button