Hollands KroonPolitiek

Burgemeester over stemproces: “Substantiële verandering nodig”

Hollands Kroon – Burgemeester Rian van Dam van Hollands Kroon is van mening dat er flink gesleuteld moet worden aan het stemproces rond de verkiezingen. Aanleiding voor de opmerking was een motie van LADA & Anders, waarin het college werd opgeroepen onderzoek te doen naar verschillende problemen tijdens de gang naar de stembus afgelopen 15 maart. Volgens Van Dam is het onwenselijk dat vrijwilligers zoals nu tot 7 uur in de ochtend bezig zijn met stemmen tellen. Daarnaast is er onvoldoende flexibiliteit bij stemlokalen.

LADA & Anders fractievoorzitter Henk van Gameren signaleerde dat er een aantal problemen waren tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het waterschap. Zo waren er dit keer minder stemlokalen en waren de wachttijden soms lang. Hij riep in een motie op om te onderzoeken wat er mis ging, om soortgelijke problemen in de toekomst te voorkomen. Tijdens de raadsvergadering donderdagavond kreeg hij bijval van het CDA. Fractievoorzitter Jan-Willem van der Klugt zei dat ook zijn partij dergelijke signalen had ontvangen.

Burgemeester Rian van Dam reageerde op de motie door te zeggen dat zij zelf alle 19 stembureaus in de gemeente is langsgegaan op de verkiezingsdag. De opkomst in Hollands Kroon was significant hoger dan vier jaar geleden, maar dat was volgens haar niet overal te zien. In sommige stembureaus is het wel erg druk geweest. Op andere plekken was het weer vrij rustig. Van Dam wist te vertellen dat er in een aantal stembureaus is opgeschaald met een extra stemhokje. Dit om de doorstroom te bevorderen. De grote stembiljetten hielpen niet: Mensen waren relatief lang bezig om het juiste vakje aan te kruizen. Van Dam erkende dus de problemen die door LADA & Anders werden geschetst.

Substantiële veranderingen nodig
Daarnaast ziet de burgemeester ook verbeterpunten op andere momenten binnen het stemproces. Zo sprak zij haar waardering uit voor de vrijwilligers die de stemmen tellen, maar gaf ze ook aan dat het eigenlijk niet wenselijk is dat mensen soms tot 7 uur in de ochtend stemmen aan het tellen zijn. Vaak zijn zij de dag ervoor al vroeg begonnen en moeten ze ook de dag erna weer aan de slag. Dat vergroot ook de kans op fouten: “Ik vind dat daarin echt substantiële veranderingen moeten plaatsvinden”, aldus Van Dam. Zij voelde zich daarin gesteund door de Nederlandse Vereniging van Burgerzaken. Die organisatie streeft naar op termijn een volledig digitaal stemproces.

De burgemeester steunde dan ook de motie die opriep tot een onderzoek: “We gaan grondig evalueren. Niet alleen de hoeveelheid stembureaus, zoals u stelt in uw motie, maar het gehele verkiezingsproces. We moeten bijvoorbeeld kijken hoe we op stembureaus flexibeler kunnen zijn om de wisselende drukte op te vangen.” Van Gameren was blij met de reactie van het college en bracht de motie daarom ook niet in stemming. Van Dam zei toe de raad van een terugkoppeling te voorzien. Daarin komt zij ook met een evaluatie over het besluit geen stemlokalen meer in zorgcentra te plaatsen. Dit was gedaan om kwetsbare groepen te beschermen, maar maakt in de praktijk misschien wel dat het voor sommige mensen lastiger is om te gaan stemmen.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button