Hollands KroonPolitiek

Hollands Kroon leent 35 miljoen

Hollands Kroon – De gemeente Hollands Kroon heeft een extra lening van 35 miljoen euro aangetrokken. Dit is nodig om alle plannen uit te voeren en om te voldoen aan de lopende verplichtingen. De rentelasten bedragen 1,25 miljoen op jaarbasis en het grootste gedeelte van de lening heeft een looptijd van 15 jaar.

Al in de begroting kondigde het college aan dat er waarschijnlijk geld geleend zou gaan worden: “In 2023 staan er een aantal grote investeringen gepland. Het is daarom aannemelijk dat we voor de financiering hiervan een langlopende lening gaan afsluiten.” De omvang en het moment van het afsluiten was toen nog niet duidelijk. Nu laat het college aan de raad weten dat het gaat om een bedrag van 35 miljoen euro, verdeeld over 3 looptijden; namelijk €10.000.000 voor 5 jaar, €10.000.000 voor 10 jaar en € 15.000.000 voor 15 jaar. De verschillende looptijden zorgen voor spreiding van het herfinancieringsrisico. De schulden van de gemeente bedroegen begin 2023 in totaal 48,5 miljoen.

De reden dat er zoveel extra geleend moet worden is dat er grote investeringen op de agenda staan. Tot 2027 wil Hollands Kroon zo’n 61 miljoen euro uitgeven aan diverse projecten. Meer dan de helft daarvan gaan plaatsvinden in 2023. De grootste kostenpost is de herinrichting van wegen (28,5 miljoen tot 2027). 18 miljoen staat gereserveerd voor werkzaamheden aan het riool. Andere grote projecten, zoals Campus de Terp (10 miljoen) tellen ook op. Daarnaast worden de komende jaren miljoenen besteed aan het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed.

Stijgende rentelasten
De extra leningen hebben gevolgen voor de begroting van de gemeente. Het college schrijft aan de raad dat de solvabiliteit en de schuldquote nog steeds binnen de gezonde marges blijven. Omdat de rentestanden snel zijn gestegen voorziet de begroting echter onvoldoende in dekking van de bijbehorende rentelasten van de leningen. In de begroting staat namelijk de reële rentestand, maar die stijgt omdat het rentepercentage voor deze nieuwe leningen een stuk hoger is. De jaarlijkse rentelasten van deze financieringsronde bedragen €1.250.000,-. Deze worden verwerkt bij de eerste bestuursrapportage 2023.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button