Hollands KroonPolitiek

Moet het nieuwe WMO beleid van Hollands Kroon worden teruggedraaid? GroenLinks stelt vragen

Hollands Kroon – GroenLinks Hollands Kroon heeft politieke vragen aan het college gestuurd over het resultaatgericht indiceren dat sinds begin dit jaar van kracht is. Staatssecretaris Van Ooijen heeft recentelijk laten weten een wetsvoorstel over resultaatgericht beschikken niet in te zullen dienen bij de Tweede Kamer. Juristen adviseren gemeenten nu om terughoudend te zijn met deze vorm van WMO beleid.

Bij resultaatgericht indiceren wordt de hoeveelheid huishoudelijk hulp die iemand krijgt gebaseerd op wat nodig is voor een goed resultaat: Een schoon en leefbaar huis. Daarbij is er veel aandacht voor wat iemand zelf nog kan. Ook gaat de gemeente in gesprek over hulp uit andere hoeken, bijvoorbeeld door mantelzorgers of betaalde zorg die de inwoners zelf inhuren. Deze vorm van indiceren is omstreden en er liggen meerdere rechterlijke uitspraken waaruit blijkt dat het niet mag. Hollands Kroon neemt het standpunt in dat het wel mag, omdat zij door het gebruik van een normenkader voldoende zekerheid bieden aan cliënten.

Het kabinet werkte tegelijkertijd aan een voorstel om resultaatgericht indiceren via de wet te regelen. Op 15 februari jongstleden heeft staatssecretaris Van Ooijen echter in een bestuurlijk overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten laten weten dat zij het wetsvoorstel resultaatgericht beschikken niet in wil dienen bij de Tweede Kamer. Dat meldt nieuwsplatform Zorg & Sociaalweb op basis van bronnen bij hun samenwerkingspartner Berenschot.

De reden voor het niet indienen is dat er geen overeenstemming kan worden gevonden over de rechtszekerheid voor cliënten. Dat is dan weer juist hetgeen waarover de gemeente meldt dat zij dit met een normenkader hebben afgedekt. De adviseurs van Berenschot zeggen echter dat gemeenten terughoudend om moeten gaan met verdere stappen binnen het resultaatgericht indiceren. Daarnaast concluderen ze dat gemeenten die de huishoudelijke hulp zo invullen hun beleid zullen moeten gaan aanpassen.

Gevolgen voor Hollands Kroon?
GroenLinks voelt nattigheid en stelt daarom politieke vragen. De partij was in 2021 al kritisch op het voornemen, toen het college liet weten te werken aan dergelijk beleid. Fractievoorzitter Joop Laagland vraagt nu welke gevolgen het bovenstaande verhaal heeft op het beleid van de gemeente Hollands Kroon. Hij wil tevens weten of er reeds resultaatgericht geïndiceerd is en of deze overeenkomsten nu moeten worden aangepast. Ook vraagt hij zich af of het college al heeft gewerkt aan een plan van aanpak om een eventuele beleidswijziging door te voeren. Het college heeft 30 dagen de tijd om op de vragen van Laagland te antwoorden.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button