Den HelderPolitiek

Visbuurt, Tuindorp Oost en Nieuw Den Helder focus van startnotitie kwetsbare wijken

Den Helder – Het college focust in de startnotitie kwetsbare wijken op de Visbuurt, Tuindorp Oost en delen van Nieuw Den Helder. Op die plekken is de problematiek het grootst. Voor 2024 is een miljoen euro beschikbaar gesteld om iets te doen aan de leefbaarheid. Daarbij wil het college langetermijnafspraken maken, naar voorbeeld van Rotterdam Zuid en Poelenburg in Zaandam.

In die wijken hebben de betreffende gemeenten voor een periode van 20 jaar plannen opgesteld. Volgens het Helderse college is dat nodig om echt veranderingen te brengen: “Het structureel verbeteren van een buurt vraagt op meerdere vlakken interventies. Juist de combinatie van sociale en fysieke aandachtspunten is kenmerkend voor kwetsbare buurten. Ook vraagt het om een structurele en meerjarige inzet”, zo leest de startnotitie. De Visbuurt staat bovenaan het lijstje van de drie geselecteerde buurten. Daar wordt onder andere gekeken naar de aanwezigheid van maatschappelijke opvang, huisjesmelkers, energiearmoede en problemen in de openbare ruimte.

In de startnotitie benadrukt het college dat zij de samenwerking aan wil gaan met de bewoners. Die weten namelijk het beste wat er speelt: “De bewoners zijn niet alleen degenen met de meeste kennis van de buurten, maar bij voorkeur ook medebedenker of mede-eigenaar van de uit te voeren activiteiten. Om dat te kunnen realiseren wordt het verbeterprogramma in samenspraak met de buurtbewoners opgesteld en is een laagdrempelige aanwezigheid in de buurt van belang.” Concreter wordt de inspraak in de startnotitie nog niet gemaakt.

Uitwerkingsplan eind 2023
Wel wil de gemeente €100.000,- uittrekken om dit jaar de inspraakprocessen op te zetten. Ook kunnen van dat bedrag eventuele onderzoeken worden gedaan. In 2024 wil het college een miljoen investeren in de verbeterplannen. Voor de periode daarna volgt nog een voorstel. Eind 2023 zal het uitwerkingsprogramma, opgesteld op basis van deze startnotitie, aan de raad worden voorgelegd. De gemeenteraad vergaderd op 4 april in de Raadscommissie Maatschappelijke ontwikkeling over de startnotitie.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

8 reacties

  1. het zoveelste dure flopproject? beetje net zo als ontwikkelingshulp richting Afrika water naar de zee dragen terwijl je van te voren weet dat het nooit wat gaat worden

    1. Inderdaad, “paarlen voor de zwijnen”. Geld speelt kennelijk geen rol in Den Helder. Is waarschijnlijk ook de reden dat de WOZ-waarde van huizen zo’n 35% omhoog is gegaan.

      1. Behalve bij mij.De WOZ waarde gewoon terug gebracht naar oude nivo mijn omgeving gaat achteruit mijn huis heb ik netjes gehouden niet de gemeente dus verhogen onzin en ze waren het met me eens.

  2. Dus bewoners van de visbuurt ,tuindorp en nieuw den helder zijn gelijk aan afrikanen ? ha ha wat een grap , en het is niet eens 1 April

  3. Tjonge, de gemeente pakt wel uit zeg. Ze trekt een miljoen euro uit om de leefbaarheid te verbeteren in bovengenoemde wijken: dat is twee en een half keer de nieuwe fietsenstalling bij het nieuwe stadhuis…..

    1. Ik lees nu voor een aantal wijken in Den Helder dan word het inderdaad schrapen maar ik denk dan nieuw Den Helder en Tuindorp is de verantwoording van de woningstichting de Visbuurt de belastingbetaler en dat zijn de woning eigenaren maar wat ik begrepen heb is het vijf jaar lang een miljoen.

Back to top button
%d bloggers liken dit: