Hollands KroonNieuwsPolitiek

Groen licht voor grootschalige logies-accommodatie Joods werkdorp

Advertentie:

Anna Paulowna – De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft ingestemd met een principeverzoek voor de ontwikkeling van een grootschalige logies-accommodatie voor 160 tijdelijke medewerkers op het terrein van het voormalig Joods werkdorp aan de Nieuwesluizerweg in Slootdorp. Met dit raadsbesluit is tevens het onderhoud en de instandhouding van dit rijksmonument gewaarborgd, dat onderdak gaat bieden aan een museale inrichting.

Wat direct duidelijk werd, was de enorme betrokkenheid van omwonenden, maar ook van Joodse instanties bij dit onderwerp. Menig woordvoerder gaf aan de nodige e-mails hierover gehad te hebben. “We zijn bestookt met mails voornamelijk van tegenstanders. Veel krokodillentranen. Er is nog nooit zoveel compassie met een gebouw geweest. Omwonenden willen niks, vooral geen arbeidsmigranten. Joodse organisatie hebben geen moeite met arbeidsmigranten maar wel met de invulling van het hoofdgebouw”, zo vatte raadslid Buczynski van de PvdA de door haar partij ontvangen e-mails samen.

Raadsvoorstel brabbelt
Diverse partijen toonden zich direct kritisch, waaronder GroenLinks. “Het rijksmonument is nu in originele staat. Het zou doodzonde zijn als dit wordt aangepast. Dit raadsvoorstel is op alle punten afwijkend van de beleidsregels en brabbelt aan alle kanten”, vindt raadslid Eichhorn, die namens zijn fractie nog een motie indiende om elders in Hollands Kroon een grootschalige logies-accommodatie te realiseren en in het Joods werkdorp een herinneringscentrum. Deze motie haalde het echter niet.

Ook woordvoerder Bugel van Onafhankelijk Hollands Kroon had serieuze bedenkingen. “Onvoldoende communicatie naar bewoners, de achilleshiel van het plan. Hoe kan het dat de communicatie keer op keer zo stroef verloopt? De meerwaarde van dit plan is een uniek stukje Joodse geschiedenis in de polder, maar naarmate het aantal migranten minder werd, was er ook minder interesse bij de projectontwikkelaar.”

Prachtig plan
De Senioren Hollands Kroon waren wel positief over het voorstel. “Het behoud van een historisch monument en huisvesting van arbeidsmigranten: er moeten mogelijkheden zijn om die twee dingen te combineren. Wij zijn dan ook voor het voorstel met de voorwaarden voor inspraak en overleg met alle betrokkenen, geen logiesfuncties in het hoofdgebouw, een bruto vloeroppervlakte van 1400 vierkante meter ten behoeve van museale inrichting te gebruiken voor een museum, cultuur en door nader in te vullen. 70% van het gebouw moet museaal ingericht worden en blijven en daarnaast beperkt horeca”, zo verwoordde raadslid Pankras het standpunt van zijn partij.

VVD’er Annaert gaf in de eerste termijn al aan dat een meerderheid van zijn fractie zich in het voorstel kan vinden. “De omwonenden en projectontwikkelaar gaan er niet uitkomen en wij als raad moeten nu beoordelen wat het college ons heeft voorgelegd. Het is een prachtig plan en ik heb er geen moeite mee als het gebouw ook gebruikt wordt als huisvesting voor arbeidsmigranten of voor een museale invulling. En hoe sympathiek ik alle mails en brieven ook vind, er wordt voorbijgegaan aan het feit dat wij de eigenaar niet zijn. De projectontwikkelaar is eigenaar en heeft de bereidheid om iets van historie terug te laten komen. Dat hij dat wil en gaat doen, is duidelijk. Met wie hij dat gaat doen, nog niet.”

Urgentie
Wethouder Meskers liet de raad tijdens de vergadering weten dat de projectonwikkelaar heeft meegedeeld dat hij het plan voor tien appartementen in het hoofdgebouw laat vallen en deze op een andere locatie op het terrein wil realiseren. Verder is volgens de wethouder extra huisvesting voor arbeidsmigranten in de regio bittere noodzaak..”Het is ook niet het enthousiasme wat ons drijft, maar de urgentie voor logiesfuncties. Dit plan biedt daarvoor kansen en draagt bij aan het oplossen van een maatschappelijk vraagstuk.”

Met 18 voorstemmers van de in totaal 28 raadsleden werd het principeverzoek aangenomen en kan verder invulling aan de ontwikkeling van het voormalig Joods werkdorp worden gegeven.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button