Den Helder

Lintjesregen Den Helder: zeven onderscheidingen

Den Helder – De jaarlijkse Lintjesregen had vrijdag een geheel ander karakter dan gebruikelijk. Zeven inwoners van Den Helder mogen dit jaar een Koninklijke Onderscheiding ontvangen, maar dat gebeurt pas later in het jaar. Zes zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en een zelfs tot Ridder in diezelfde Orde.

Wel ging burgemeester Jeroen Nobel vrijdag persoonlijk (op afstand) langs om het goede nieuws te vertellen. De onderscheidingen zelf worden op een later moment dit jaar uitgereikt. Er wordt gezocht naar één landelijk moment. Wanneer dat is, is afhankelijk van het verloop van het Coronavirus.

Johannes (Hans) Koster (72)
De heer Koster ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:

2000 – heden klusjesman bij de Gereformeerde Basisschool (GBS) De Lichtlijn. Hij verricht allerlei hand-en-spandiensten, waaronder het verzorgen van de groenvoorziening, het verwijderen van bladeren van het dak en het repareren en/of vervangen van zaken die defect zijn. Voorts helpt hij met het opbouwen/afbreken van de tent voor het schoolkamp van groep 8 (150 uur per jaar).

2006 – heden vrijwilliger bij Wering WonenPlus (350 leden).
Deze organisatie biedt een lokaal aanbod van praktische diensten en persoonlijke ondersteuning, uitgevoerd door vrijwilligers, waardoor ouderen, mensen met een beperking en chronisch zieken zelfstandig kunnen blijven wonen (8 uur per maand).

2006 – heden kerkmeester en lid van de commissie beheer bij de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Den Helder. Naast het onderhouden van de gebouwen, zet hij zich in voor allerlei kerkactiviteiten, zoals trouw- en begrafenisdiensten, recepties, bazaars, verhuur, planning en gebruik van de kerkzalen en zet hij zich in voor de zangkoren en de voedselbank (die wekelijks een uitgiftepunt in de kerk heeft). Hij maakt afspraken en kostenberekeningen, doet inkopen en verzorgt de administratie. Voorts houdt hij de jaaragenda bij en maakt hij de roosters voor de hulpkosters. Hij is het aanspreekpunt. Ook zet hij zich bijzonder in voor een oude, invalide kerkganger (16 uur per week).

2007 – heden projectcoördinator/flexgroepleider van Stichting Present Den Helder & Texel.
Deze stichting slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Wekelijks gaat hij op pad met een aantal vrijwilligers om te voldoen aan hulpvragen (o.a. behangen, schilderen, laminaat leggen, verwilderde tuinen aanpakken, vervuilde of vol verzamelde huizen opruimen) (10 uur per week).

De heer Koster wordt gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd de heer Johannes Koster te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Johanna Margaretha (Anjo) van Dam-van der Sterre (61)
Mevrouw Van Dam-van der Sterre is werkzaam als coördinator projecten bij Stichting Present Den Helder en Texel. Deze stichting slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Naast haar reguliere werkuren (12 uur per week) werkt zij gemiddeld 12 uur per week op vrijwillige basis. Zij gaat op projecthuisbezoeken en neemt deel aan overleggen en andere werkzaamheden die bijdragen aan het in stand houden van deze stichting. Tevens staat zij dag en nacht telefonisch stand-by om diverse instanties zoals GGZ, GGD vangnet & advies, sociale wijkteams Den Helder en/of Texel, sociale huismeesters van Woningstichting of Woontij van advies te voorzien. Verder biedt zij de 60 vrijwilligers een luisterend oor. Daarnaast ontplooide zij de volgende vrijwillige activiteiten (al dan niet gerelateerd aan de hoofdfunctie):

1981-1999 vrijwilliger bij het jongerenwerk van de Christelijk Gereformeerde Kerk. (4 uur per week).

1990-2010 leider van de zondagsschool ’t Mosterdzaadje/de maandagavondclub van de Christelijke Gemeente ’t Kruisanker. Bij deze club vertelde zij het evangelie aan diverse kinderen (3 uur per week).

2005-2015 vrijwilliger bij de Kinderclub Tuindorp. In de bunker van Fort Dirksz Admiraal werden kinderen, vaak uit éénoudergezinnen, opgevangen. Zij ondersteunde deze kinderen (4 uur per week).

2008-heden vrijwilliger bij (2004-2007) en cursusleider (2008-heden) van de Alphacursus. Zij zette zich met name in voor de interkerkelijke Alphacursus met als doel om anderen voor het christelijke geloof enthousiast te maken (4 uur per week).

Mevrouw Van Dam-van der Sterre wordt gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd mevrouw Johanna Margaretha van Dam-van der Sterre te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Jan Veenendaal (72)
De heer Veenendaal nam in 1975 het autoverhuurbedrijf Hevec Beheer B.V. te Den Helder over van zijn ouders, waarna hij de bedrijven Duynker en Hevec samenvoegde. Hij was een pionier in Nederland op het terrein van autolease en ontwikkelde programmatuur voor het wagenparkbeheer. Deze schema’s worden nog altijd gebruikt in de huidige software van de grote autoverhuurmultinationals. Daarnaast werd een programma ontwikkeld voor het autoschadebedrijf en ontwikkelde hij het project van een autowascentrum, dat op verzoek van de gemeente werd doorontwikkeld tot het commercieel centrum Ravelijncenter te Den Helder.

Daarnaast was hij van 2006 tot 2018 de CEO van het in 2006 opgerichte, snelgroeiende, familiebedrijf Lightweight Containers BV te Den Helder. Met een zelfontwikkelde fust van kunststof voor de drankindustrie (de KeyKeg genoemd) biedt dit een milieuvriendelijk, lichtgewicht en goedkoop alternatief voor de traditionele stalen fust. Er werd een community opgezet om de fusten terug te krijgen om te kunnen verwerken tot nieuwe grondstoffen voor nieuwe fusten. Het bedrijf heeft tegenwoordig honderd medewerkers, hoofdkantoren in Den Helder en Chicago en productielijnen in Nederland, Duitsland, de USA en een vierde lijn in aanbouw in Engeland.

Het bedrijf, met een niet alledaagse bedrijfsvoering en een hoge investering voor het duurzaam inzetbaar houden van de medewerkers, is verkozen tot ‘great place to work’ (2018-2019), ‘ondernemer van Noord-Holland in de categorie MKB-midden’ (2018) en ‘het vitaalste bedrijf van Nederland’ (2018). In 2018 heeft zijn dochter het directeurschap overgenomen en is de heer Veenendaal als non-executive chairman of the board verbonden aan het bedrijf.

Daarnaast ontplooide/ontplooit hij de volgende vrijwillige activiteiten:

1983 – 1993 medeoprichter, voorzitter van en vrijwilliger bij de Muziekvereniging Kunstzin te Julianadorp (100 leden). Betrokkene zette zich in voor een nieuwe accommodatie, initieerde diverse fondsenwervende activiteiten en organiseerde optredens in binnen- en buitenland (20 uur per week).

2001 – heden voorzitter (2001-2006) en bestuurslid (2006-heden) van de Vasculitis Stichting te Silvolde. Dit is een patiëntenorganisatie en informatiebron voor mensen met de ziektebeelden waarbij de binnenwand van de bloedvaten ontstoken raakt (1400 patiënten). Betrokkene is/was lid van diverse ad hoc werkgroepen en voorzitter van de commissie vrijwilligersvergoedingen (12 uur per week).

De heer Veenendaal heeft als ondernemer een succesvol bedrijf opgezet, hetgeen onder meer blijkt uit diverse toegekende prijzen. Voorts heeft hij een belangrijke maatschappelijke bijdrage geleverd op het terrein van duurzaamheid. Gesproken kan worden van persoonlijke, bijzondere verdiensten in de hoofdfunctie. Daarnaast heeft hij zich ingezet voor de muziekvereniging en een patiëntenorganisatie.

De heer Veenendaal wordt gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd de heer Jan Veenendaal te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Adriana (Adri) Hogendoorn (66)
Mevrouw Hogendoorn is AOW-gerechtigd sinds juli 2019. Zij ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:

2005-2010 secretaris van het Helders Gehandicapten Beraad.
Zij behartigde de belangen van mensen met een beperking (12 uur per week).

2005- heden vrijwilliger bij, vicepresident (2012-2013), president (2013-2014) en past president (2014-2015) van de serviceclub Inner Wheel te Den Helder. Zij organiseert mede de maandelijkse bijeenkomsten, de vijf actiedagen en NL Doet (2 uur per week).

2012-heden voorzitter van de centrale cliëntenraad van het UWV.
Zij is het aanspreekpunt van de raad, voert overleg met de directie van het UWV en is afgevaardigde naar de districtsraden (34 uur per week) (vergoeding €40 per maand).

2012-2015 en 2018- heden vrijwilliger bij en secretaris van de wijkcommissie 7 van de Stichting Huurdersbelang te Den Helder. Zij behartigt de belangen van de huurders bij de woningstichting en adviseert hen betreffende beleid. Zij legde haar activiteiten tijdelijk neer vanwege haar raadslidmaatschap (2-3 uur per week).

2013-heden vrijwilliger bij de Kopgroep Bibliotheken Den Helder.
Zij leest twee keer per week voor bij de peuterspeelzaal ’t Zwanenest te Julianadorp (1 uur per week)

2015- 2018 raadslid voor de gemeente Den Helder.

2018- heden lid van de landelijke cliëntenraad van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij draagt zorg voor de beleidsadviezen richting het ministerie en voert hierover overleg (4 uur per maand).

Mevrouw Hogendoorn wordt gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd mevrouw Adriana Hogendoorn te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Johanna Maria Helena (Mieke) Weenink-van den Hoogenband (65)
Mevrouw Weenink-van den Hoogenband is voorheen onbezoldigd werkzaam geweest en ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:

1984 – heden vrijwilliger bij en tweede penningmeester (2005-2015) van de Stichting MFC Julianadorp, voorheen Buurthuis Drooghe Bol.
Betrokkene initieerde de 50+ club, verzorgde de administratie en begeleidde vrijwilligers. Daarnaast organiseerde/organiseert zij mede de activiteiten, zoals de breiclub, de bingo en kinderactiviteiten. Voorts verzorgt zij de catering voor het jaarlijkse bouwdorp Jevak (12-15 uur per week)

Mevrouw Weenink-van den Hoogenband wordt gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd mevrouw Johanna Maria Helena Weenink-van den Hoogenband te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Cornelis Willem (Kees) Vermaas (70)
De heer Vermaas is tot zijn pensionering in 2002 werkzaam geweest bij de Koninklijke Marine. Hij ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:

2001- heden vrijwilliger bij en voorzitter (vanaf 2005) van het Buurtcollectief (voorheen Helderse Vereniging voor Buurt-, Wijk- en Speeltuinwerk) te Den Helder. Hij draagt zorg voor het onderhoud en het beheer van het Speel en Avonturenpark te Julianadorp. Sinds 2005 bekleedde hij diverse bestuursfuncties waaronder voorzitter van het buurthuis en het Dorpshuis. Bij de fusie tot het MFC Julianadorp fungeerde hij als vicevoorzitter. Hij richtte de evenementencommissie, de cultuurwerkgroep, op. Momenteel is hij voorzitter van de cultuurwerkgroep, organiseert hij culturele activiteiten en begeleidt hij de mede-vrijwilligers (15 uur per week).

2007- heden vrijwilliger bij de Nationale Vereniging de Zonnebloem afdeling Julianadorp. Hij zet zich in als chauffeur voor hulpbehoevenden en verricht hand-en-spandiensten (4 uur per week).

2007- heden vrijwilliger bij de Stichting Landschap Noord-Holland.
Hij begeleidt mede-vrijwilligers en verzorgt excursies. Daarnaast draagt hij zorg voor het onderhoud van de eendenkooi en het voederen van de eenden (8 uur per week).

De heer Vermaas wordt gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd de heer Cornelis Willem Vermaas te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Elisabeth Johanna (Liesbeth) Bartels-Sablerolle (54)
Mevrouw Bartels-Sablerolle is onbezoldigd werkzaam en ontplooide de volgende vrijwillige activiteit:

2000-2018 – voorzitter van de Ouderwerkgroep van Basisschool De Rank te Julianadorp.
Zij zette zich o.a. in voor de organisatie en coördinatie van diverse activiteiten, zoals: de jaarlijkse schoolreizen, het schoolontbijt, de sinterklaas-en kerstvieringen, de themaweken, de knutselmiddagen en de jaarlijkse avondvierdaagse. Verder verrichtte zij diverse hand-en-spandiensten (8-12 uur per week).

Mevrouw Bartels-Sablerolle wordt gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd mevrouw Elisabeth Johanna Bartels-Sablerolle te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button