Den HelderPolitiek

Politiek en GGZ bezorgd over kwetsbare groepen op lange termijn

Advertentie:

Den Helder – “GroenLinks maakt zich zorg over de mensen die het psychisch, mentaal en sociaal-maatschappelijk zwaarder hebben in de huidige coronaperiode: de daklozen, GGZ-patiënten, mensen met niet-aangeboren hersenletsel, straatvrees, angststoornissen, dementie”, aldus de fractie van GroenLinks die hierover schriftelijk vragen stelde aan het college van B&W.

“Nu sociale afstand en thuisblijven vereist zijn, komen mensen in de problemen. Enerzijds omdat ze de maatregelen niet begrijpen of kennen, anderzijds doordat het sociaal netwerk wegvalt of ernstig verkleind wordt. Een deel van deze mensen is in beeld bij de instanties, maar niet iedereen. Dit baart de fractie van GroenLinks ernstig zorgen.”

Moeilijk inschatten
De gemeente meldt dat zij niet precies in beeld heeft hoeveel inwoners met psychische klachten extra in de problemen komen. GGZ NHN heeft in Den Helder 1666 mensen in zorg. De organisatie geeft aan op dit moment nog moeilijk te kunnen inschatten wat de gevolgen van de corona-maatregelen zijn voor hun cliënten en deelt de bezorgdheid voor de gevolgen op de langere termijn.

Verder heeft Geriant alleen cliënten in beeld die zijn doorverwezen door de huisarts voor diagnostiek en aansluitend begeleiding en ondersteuning krijgen. In Den Helder zijn dat circa 400 bewoners. Overigens wordt op basis van demografische gegevens het werkelijk aantal bewoners met dementieproblematiek geschat op 1155. MEE/de Wering biedt praktische en emotionele ondersteuning aan eenzame ouderen, cliëntondersteuning aan bewoners die uit hun evenwicht raken door de veranderende maatschappij,  ondersteuning aan de praktijkondersteuners van huisartsen die overladen worden met vragen van ouderen en via de GGD aan ex-corona patiënten.

Steffie
Voor kwetsbare inwoners heeft de rijksoverheid Steffie ingezet (https://corona.steffie.nl/nl/). Hier wordt op eenvoudige wijze corona uitgelegd, wat gedaan kan worden en is speciaal bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking.

Door de gemeente zijn alle zorgaanbieders aanschreven met het verzoek de richtlijnen van het RIVM, de Rijksoverheid en hun brancheorganisatie in acht te nemen. De ondersteuning aan (kwetsbare) cliënten dient zoveel als mogelijk voortgezet te worden, met inachtneming van alle hygiënische maatregelen. De kosten zullen door de gemeente conform de afgesloten contracten worden betaald.

Het centrale meldpunt waar mensen hun zorgen over (kwetsbare) inwoners kunnen melden, is de GGD (Meldpunt en Vangnet en Advies). Bij het Meldpunt Vangnet en advies van de GGD zijn in 2020 niet meer meldingen binnengekomen dan in dezelfde periode in het voorgaande jaar. Wel worden veel vragen gesteld over corona. Hiervoor wordt doorverwezen naar de speciaal ingerichte telefonische hulpdiensten.

Kinderen en jongeren
Inzake de groep kinderen en jongeren laat B&W weten dat vanaf de start van de schoolsluiting op 16 maart twee coördinatoren noodopvang zijn aangesteld in de gemeente. “Deze hebben samen met schoolbesturen en kinderopvangbesturen de noodopvang binnen enkele dagen opgetuigd en zijn daarna gezamenlijk hard aan het werk om de steeds nieuwe vraagstukken te beantwoorden.”

De noodopvang is open voor kinderen in kwetsbare en onveilige situaties. “De triage of een kind al dan niet naar noodopvang kan, ligt bij Toegang van Team Jeugd van de gemeente. Kinderen met een sociaal-medische indicatie kunnen al vanaf 18 maart naar de noodopvang. De zorgcoördinator van de kinderopvang heeft al deze gezinnen gebeld. Ongeveer tweederde komt nu naar de opvang waar nauw wordt samengewerkt met de betrokken jeugdconsulent en hulpverlening.”

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button