Hollands KroonPolitiek

Raad akkoord met huisvesting voor arbeidsmigranten Moerbeek

Advertentie:

Anna Paulowna – De gemeenteraad van Hollands Kroon is akkoord gegaan met het principeverzoek voor de huisvesting van 40 arbeidsmigranten op Moerbeek 6 in ’t Veld. Wel heeft de raad voorwaarden gesteld die ingewilligd dienen te worden op het gebied van goede communicatie met omwonenden, het regelen van de verkeersafwikkeling (stimuleren dat arbeidsmigranten richting provinciale weg rijden in plaats van door het dorp), oog voor de leefomgeving (comfort bieden aan gebruikers om te voorkomen dat zij op straat gaan hangen) en een milieutechnische afhandeling van afvalwater.

Raadslid Vriend van het CDA vatte het omvangrijke dossier helder samen. “Destijds is afgesproken dat tijdelijk voor 40 arbeidsmigranten huisvesting is toestaan. Dit paste in het beleid van de gemeente dus werd het gegund. De ondernemer heeft gebruik gemaakt van de rechtsgeldige vergunning en is gaan bouwen. Hoogwaardige, kwalitatieve huisvesting. Tijdens de bezwaarfase heeft de rechter aangegeven dat niet de juiste procedure is gevolgd. Het college kon niets anders dan de procedure stop te zetten en te kijken naar nieuw beleid. Op eigen risico is de ondernemer gaan bouwen”, zo blikte Vriend terug. De uitgebreide procedure werd geweigerd, omdat deze op de aangevraagde manier niet paste binnen het bestemmingsplan. Vandaar het aangepast principeverzoek waarover de gemeenteraad een beslissing moest nemen.

“Op Moerbeek 6 is gebouwd, terwijl de arbeid wordt verricht op Moerbeek 10. Het gaat hier om dezelfde eigenaar en de arbeidsbehoefte is er. Ik heb geen bezwaar om in dit geval de locatie op Moerbeek 6 te benutten. Het maakt niet zoveel uit of de huisvesting op 6 of 10 staat. Het past prima”, zo is Vriend van mening.

Ingewikkelde kwestie
Wethouder Meskers had verder weinig toe te voegen aan de juridische uitleg van het CDA-raadslid en alleen nog een aanvulling over het contact met omwonenden. “De: communicatie met bewoners is een ingewikkelde kwestie. Vanuit de omwonenden van Moerbeek was communicatie alleen mogelijk bij sloop van het gebouw en tijdelijke units voor deze 40 mensen. Het college zit echter op de lijn van hoogwaardige huisvesting voor arbeidsmigranten en daarmee verviel de mogelijkheid tot een gesprek”, aldus de wethouder, die aangaf de voorwaarden gesteld door de raad mee te nemen.

Uiteindelijk werd het voorstel met een ruime meerderheid (21 stemmen voor, 6 tegen) aangenomen, waarmee een eind is gekomen aan meerdere procedures en de logies-accommodatie voor de huisvesting van 40 arbeidsmigranten voor 20 jaar een feit is.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button