Politiek

College Hollands Kroon vraagt inwoners hulp bij zoeken naar AZC locaties

Advertentie:

Anna Paulowna – Het college van Hollands Kroon heeft haar inwoners en bedrijven in het kader van de spreidingswet gevraagd locaties te melden waar straks voor minimaal tien jaar een asielzoekerscentrum (AZC) kan komen. Deze locaties moeten wel aan een aantal eisen voldoen, zoals de ligging op korte afstand (minder dan 5 kilometer) van voorzieningen als zorg, onderwijs, openbaar vervoer en een supermarkt. Daarnaast moet de locatie snel en minimaal vijf jaar beschikbaar zijn.

De gemeente kijkt naast ruimte voor één of meer AZC’s overigens direct ook naar locaties voor andere doelgroepen, want inmiddels is er in het totale palet accommodatie of ruimte nodig voor asielzoekers, alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers) en tijdelijke huisvesting voor Oekraïners, statushouders en spoedzoekers. Naast de eerdergenoemde vestigingseisen wil het college voor alle doelgroepen, dus inclusief asielzoekers, ook inzetten op arbeidsparticipatie en vindt zij spreiding over de gehele gemeente Hollands Kroon van belang. Combinatiemogelijkheden met structurele woningbouw hebben daarbij de voorkeur.

Voor wat betreft een AZC is het niet wenselijk dat dit dicht in de buurt van open water is. Tevens zoekt de gemeente het liefst naar plaatsen waar de opvang ruimte kan bieden voor 250 tot 300 personen, maar minimaal voor 150 personen. Qua beschikbaarheid zal dit minstens voor juni 2025 moeten zijn. Voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers) gaat het om 24 personen, waarbij verder dezelfde vestigingsvoorwaarden gelden. Asielzoekers en AMV’ers mogen niet gemengd worden opgevangen en voor de 24 personen wordt één locatie gezocht.

Gecombineerde locaties
Als het gaat om tijdelijke huisvesting voor spoedzoekers, statushouders en Oekraïners dan moet de locatie snel en minimaal voor 10 jaar beschikbaar zijn. Liefst ziet het college hier gecombineerde locaties voor alle drie de doelgroepen en is de nabijheid van voorzieningen ook van belang. De aangeleverde suggesties worden door de gemeente onderzocht op haalbaarheid, waarbij iedere indiener een gemotiveerde terugkoppeling krijgt. Het college legt vervolgens een aantal locaties voor aan de raad voor wensen en bedenkingen. Na de zomer neemt het college dan een definitief besluit voor de aanwijzing. Na vaststelling van een locatie wordt een participatietraject opgestart met omwonenden over de inpassing binnen de omgeving. Voor 1 november moet de provincie weten welke locaties zij in het kader van de spreidingswet aan het Rijk kan communiceren.

Inwoners en bedrijven kunnen van 25 april tot en met 5 mei hun suggesties aanleveren. Het college verwacht wel een aantal aanmeldingen, omdat het bieden van accommodatie of ruimte (grond) aan het COA veelal lucratief is.

Toon meer

Hans Boskeljon

Hans Boskeljon is sinds mei 2023 politiek verslaggever voor Regio Noordkop. Hij richt zich uitsluitend op de politiek binnen de gemeente Hollands Kroon. In het verleden was hij onder meer werkzaam bij NRG en als wethouder in de gemeente Den Helder. Hans is bereikbaar via hans@regionoordkop.nl.

2 reacties

 1. Hoezo? Alsof straks niet ALLE hotels, pensions, openbare gebouwen, kerken, culturele centra en noem het maar op gevuld zullen worden met asielzoekers. Want ja, de Spreidingswet en internationale verdragen dwingen nu eenmaal tot grenzeloosheid. En natuurlijk is ondergetekende een harteloze aso, die alleen maar aan zichzelf denkt als hij pleit voor meer solidariteit met vluchtelingen, maar dan op een manier die geen zelfmoord betekent voor een maatschappij. Dit is de meest nutteloze posting ooit, want wat wij burgers in grote meerderheid vinden, is volstrekt irrelevant geworden voor de politiek.

 2. Is in 2016 al besloten en goedgekeurd door de gemeente.
  Hieronder kopie van nh nieuws .

  Hollands Kroon vindt Anna Paulowna beste plek voor azc
  22 november 2016, 23.04 uur
  Door: · Foto: NH Nieuws

  ANNA PAULOWNA Als er een asielzoekerscentrum in de gemeente Hollands Kroon moet komen, is de Randweg bij Anna Paulowna de beste plek. Dat heeft de gemeenteraad vanavond besloten.

  Als alternatieven zijn de Robbenplaat en ‘Doppenberg’ bij Anna Paulowna aangewezen. Op dit moment is er geen behoefte van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers voor een nieuw azc in die regio. Maar nu de raad de plekken heeft gekozen, kan er snel geschakeld worden als de nood er ineens wel weer is.

  41 locaties
  De gemeente vroeg in aanloop naar dit besluit inwoners mee te denken over goede locaties voor een asielzoekerscentrum. In totaal werden er 41 locaties geopperd, die allemaal zijn beoordeeld.

Wellicht ook interessant

Back to top button