Politiek

Ravijnjaren: Hollands Kroon gaat voor ‘wind mee’

Advertentie:

Anna Paulowna – De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft haar derde sessie over de kadernota 2025 gehouden om tot een sluitende begroting te komen in de zogenoemde ravijnjaren 2026 en verder. De opgehaalde informatie uit de tweede sessie werd hierbij gepresenteerd, waarbij ook de laatste informatie vanuit de rijksoverheid, zoals het niet toepassen van de opschalingskorting, al was verwerkt.

In de presentatie, die gegeven werd door wethouder financiën Maarten Versluis en directeur bedrijfsvoering Arthur Rynja, werden de drie uitgewerkte varianten, ‘wind mee, windstil en wind tegen’ nader verklaard. Het college bleek een gemotiveerde voorkeur te hebben voor het ‘wind mee’ scenario, dat het minst ingrijpt in de samenleving. De uitgangspunten zoals een aantal ombuigingen, taakstellingen op de gemeenschappelijke regelingen en het aanspreken van de reserves werden door de overgrote meerderheid van de raad onderschreven, al waren er links en rechts wel wat vragen over.

Ook had de ambtelijke organisatie op verzoek van de raad duidelijk aan zelfreflectie gedaan, hetgeen een efficiencywinst liet zien waarbij kritisch naar vacatures is gekeken en samenwerken met andere gemeenten ook als mogelijkheid wordt gezien. Daarnaast wordt ook een aantal ambities gefaseerd vanwege de ambtelijke capaciteit. In het ‘wind mee’ scenario wordt hiermee uiteindelijk zonder veel ‘maatschappelijke pijn’ een meerjarig positief sluitende begroting van ruim 1 miljoen behaald. Daarin zitten zelfs nog ‘wensen’ of nieuw beleid ter waarde van 1,3 miljoen euro verwerkt.

In een gemoedelijke plenaire discussie besprak de raad de scenario’s aan de hand van een aantal vragen, waarbij ook de raad de gedachte van het college onderschreef dat het ‘wind mee’ scenario het meest waarschijnlijk was.

Toon meer

Hans Boskeljon

Hans Boskeljon is sinds mei 2023 politiek verslaggever voor Regio Noordkop. Hij richt zich uitsluitend op de politiek binnen de gemeente Hollands Kroon. In het verleden was hij onder meer werkzaam bij NRG en als wethouder in de gemeente Den Helder. Hans is bereikbaar via hans@regionoordkop.nl.

Wellicht ook interessant

Back to top button